Mehmet Rıfat Börekçi

Mehmet Rıfat Börekçi, Türk din adamı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri Bakanı’dır. Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’daki Kuva-yi Milliye’yi desteklemiştir. Atatürk’ün düşüncelerine ve inkılablara her yönüyle destek olmuştur. Milli Kurtuluş Savaşı’nın […]

Balık Burcu Çocuğu

Balık Burcu Çocuğu Bu çocuk içine kapanık, kolay iletişim sağlamayan, utangaç biridir. Çok hassastır. Bu çocuğu açmak ve sosyal hayata sokmak için çok çaba harcamanız gerekiyor. Aşırı duygusal bu çocuğa […]

Mehmet Rauf

Mehmet Rauf Servet-i Fünun romancıları arasında önemli bir yere sahiptir.  Mehmet Rauf, 12 Ağustos 1875 yılında İstanbul’da doğdu. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi ve Bahariye Mektebi’ni bitirdikten sonra deniz subayı olarak Girit […]

Şevket Süreyya Aydemir

Yazar ve İktisatçı Şevket Süreyya Aydemir 1897 yılında Edirne’de doğdu. Edirne Muallim Mektebi’ni bitirdi. Azerbaycan, Dağıstan ve Gürcistan’da öğretmenlik yaptı. Moskova İktisadi ve Sosyal Bilimler Okulu’nu bitirdi. 1924 yılında Türkiye’ye […]