Hilmi Ziya Ülken

3 Ekim 1901’de İstanbul’da doğdu. Türk düşünce yaşamında ve bir felsefe geleneğinin oluşmasında büyük etkisi olmuş felsefeci ve sosyolog. İstanbul Sultanisi’ni (bugün İstanbul Lisesi) (1918) ve Mekteb-i Mülkiye’yi (bugün A.Ü. […]

Fikret Otyam

Fikret Otyam, 19 Aralık 1926 tarihinde Niğde, Aksaray‘da 6 kardeşin 3. olarak doğmuştur. Annesi ise Naciye Hanım’dır. Asker olan babası Vasıf Bey Konya ikinci ordudan emekli olduktan sonra eczacılık yapmaya […]

Cehennemin Tapusu

Kayserili, Papa’nın cennetten yer sattığını işitince doğru Vatikan’a gitmiş. Papa’ya: – Bazı Müslümanlar cehennemlik olduğu için, demiş, Cehennemin tapusuyla anahtarını şimdiden almak istiyorum. Uzun pazarlıklardan sonra istediği fermanı ve anahtarı […]