İsmet Giritli

1924 yılında Kırım’da doğan Prof. Dr. İsmet Giritli, ilk öğrenimini burada tamamladı. Kabataş Erkek Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Giritli, 1964 yılında profesör oldu. 1961 Anayasasının ilk taslağını […]

Kaşgarlı Mahmud

Kaşgarlı Mahmut İslamiyet’in kabulünden sonraki Türk milliyetçiliğinin ilk temsilcisidir. Türk dilinin, Türk milliyetçiliğinin en büyük sözcüsü 1008 yılında Kâşgar’da doğdu. Saciye ve Hamidiye Medreseleri’nde tahsil gördükten sonra kendisini Türk dili […]