Mehmet Türker Acaroğlu

Beğendi iseniz lütfen paylaşın
 • 22
  Shares

Yazar, 1915’te Bulgaristan’ın Razgard kentinde doğdu. Bir çiftçinin oğludur. İlk ve ortaokulu Razgard’da okudu. Türkiye’ye gelince (1931), Balıkesir Necati Bey Öğretmen Okulu’na (1931) girdi. Daha sonra nakledildiği Adana Öğretmen Okulu’nu (1937) bitirdi. Erzurum’un bir köyünde bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nün Edebiyat bölümünü bitirip (1940) Türkçe öğretmeni oldu.

Karaköse, Sarıkamış ve Ankara’da öğretmenlik yaptı. Ankara’da bulunduğu yıllarda Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde de okudu. Milli Kütüphane’nin kuruluşunda çalıştı. Hükümetçe Fransa’ya kütüphanecilik öğrenimine (1950) gönderildi. Paris Dokümantasyon Enstitüsü’nde Yüksek Kütüphanecilik Okulu’nda okudu. Uluslararası Arşivcilik Kursu’nu bitirdi. Sorbonne Üniversitesi’nde Fransız uygarlığı kurlarını izledi. Paris’te “Bibliotheque Nationele”de (Milli Kütüphane) staj yaptı. Dönüşünde (1952), Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü’ne atandı. Uzun yıllar (1952- 1974) burada çalışıp emekli oldu.

Acaroğlu’nun ilk yazıları ve çevirileri, Balıkesir Halkevi’nin çıkardığı Kaynak dergisinde (1934) yayınlandı. Daha sonra, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler, kitap tanıtma yazıları yazdı. Çoğu Bulgarca’dan olmak üzere çeviriler yaptı. Fransa’dan döndükten sonra, çalışmalarını kitaplık bilim (kütüphanecilik) konusunda yoğunlaştırdı; kitaplıkbilimci, kaynakçacı ve belgebilim uzmanı (dokümantalist) olarak tanındı. Halkbilime (folklora) ve çocuk edebiyatına ilişkin çalışmaları da vardır.

Kitapları

Çocuk Şiirleri Antolojisi (1944)
İstanbul Üniversitesi Yayınları Bibliyografyası (Adnan Ötüken’le, 1946)
Şairler ve Yazarlar (1963) Yeni basımı Ozanlar ve Yazarlar adıyla, 1967,1981
Edebi Eserler Sözlüğü (1965)
Bulgar Hikayeleri Antolojisi (1967)
Türk Halkbilgisi ve Halk Edebiyatı üzerine Seçme Yayınlar Kaynakçası (Fıtrat Ozan’la 1978)
Türk Halk Ozanları ve Destanları Kaynakçası (Fıtrat Ozan’la 1978)
Açıklamalı Atatürk Kaynakçası (2 Cilt, 1981)
En ünlü Dünya Yazarları (1988)
Bulgaristan’da Türkçe Yer Adları Kılavuzu (1988)
Dünya Atasözleri (1989)
Bulgaristan’da 120 yıllık Türk Gazeteciliği 1865 – 1985 (1990)

Bunları da Sevebilirsiniz

 • Can Yücel30/12/2018 Can Yücel Şair. 1926'da İstanbul'da doğdu. Yazar Hasan Ali Yücel'in oğludur. Ankara Atatürk Lisesi'nden sonra, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin […]
 • Agah Sırrı Levend04/12/2018 Agah Sırrı Levend Yazar. 1894'te Rodos'ta doğdu. İlk ve ortaokulu Edirne'de okudu. Konya Lisesi'ni (lisesini) ve İstanbul Edebiyat Fakültesini bitirdi. Özel […]
 • Mehmet Önder15/02/2019 Mehmet Önder Yazar. 1926'da Çumra'da doğdu. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ni bitirdi. Konya Mevlana Müzesi Müdürlüğü, Eski Eserler ve Müzeler […]
 • Şahap Sıtkı İlter23/03/2019 Şahap Sıtkı İlter Yazar. 1915'te Niğde'de doğdu. Antalya Lisesi'ni ve Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Matbuat (basın-yayın) Müdürlüğü'nde (1936), Ankara […]
 • Mehmet Fuat Köprülü01/01/2019 Mehmet Fuat Köprülü Yazar. 1890'da İstanbul'da doğdu. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın (17.yüzyıl) soyundandır. Ayasofya Merkez Rüştiyesi'ni (ortaokulunu), […]
 • Necip Fazıl Kısakürek28/05/2018 Necip Fazıl Kısakürek Şair ve Yazar. Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1905'da doğdu. Maraş'lı bir soydan gelen Necip Fazıl'ın çocukluğu, mahkeme reisliğinden […]
 • Ali Nihat Tarlan12/04/2019 Ali Nihat Tarlan Yazar. 1898'de İstanbul'da doğdu. Babası memurdu. İlk ve ortaokulu Manastır ve Selanik'te okudu. Galatasaray Sultanisi'ni (lisesini) ve […]
 • Necati Cumalı29/08/2018 Necati Cumalı Necati Cumalı 1921 yılında, bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Florina’da doğmuştur. İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra […]
 • Suut Kemal Yetkin03/10/2018 Suut Kemal Yetkin 1903’te Şanlıurfa’da doğdu. İlk tahsilini İstanbul Numune-i Tatbikat Mektebinde, orta öğrenimini Galatasaray Lisesinde yapmıştı. 1925 - […]
 • İbrahim Kafesoğlu28/09/2018 İbrahim Kafesoğlu Tarihçi İbrahim Kafesoğlu Ocak 1914 tarihinde Tefenni / Burdur'da doğdu.18 Ağustos 1984 yılında İstanbul'da öldü.. Tam adı Halil İbrahim […]
 • Enver Ziya Karal22/09/2018 Enver Ziya Karal Enver Ziya Karal, 1906 yılında Osmaniye / Kosova'da dünyaya geldi. Yakınçağ Osmanlı Tarihi’ne ilişkin araştırmaları ve yayınlarıyla […]
 • Necmettin Halil Onan20/11/2018 Necmettin Halil Onan Şair ve yazar. 1902'de Çatalca'da doğdu. İlköğrenimini orada yaptı. İstanbul'da Vefa Sultanisi'ni (lisesini) bitirip, Yüksek Muallim […]
 • Osman Yüksel Serdengeçti16/06/2018 Osman Yüksel Serdengeçti Asıl adı Osman Zeki Yüksel'dir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrenciliği sırasında 1944 mayısında meydana gelen […]
 • İlhan Tarus12/04/2019 İlhan Tarus Yazar. İlhan Tarus, 1907 yılında Tekirdağ'da doğdu. Babası memurdu. Bu nedenle ilk ve ortaöğrenimini çeşitli kentlerde yaptı. İstanbul […]
 • Hikmet Dizdaroğlu19/11/2018 Hikmet Dizdaroğlu Yazar. 1917'de Zile'de doğdu. Erzurum Öğretmen Okulu'nu, Gazi Eğitim Estitüsü edebiyat bölümünü bitirdi. Zonguldak, Kastamonu, Burdur, […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir