Sayıştay Nedir, Görevleri Nelerdir?

Beğendi iseniz lütfen paylaşın
  • 10
    Shares

Sayıştay Nedir, Görevleri Nelerdir?

Sayıştay Nedir?
Sayıştay, tüm kamu harcamalarının usulüne uygun biçimde yapılıp yapılmadığını denetleyen. Tümüyle bağımsız bir kurum. Denetim raporlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve kamuoyuna sunuyor. Sayıştay Meclis adına denetim yapıyor ama Meclis’le organik bir bağı bulunmuyor.

Denetimin planlanması, uygulanması ve sonuca bağlanması faaliyetleri mevzuat çerçevesinde, herhangi bir organın müdahalesi olmaksızın doğrudan Sayıştay tarafından yürütülür. Sayıştay, denetim usul ve esaslarını da teşkilat kanunu çerçevesinde doğrudan kendisi belirler. Yani Sayıştay başkanları hiçbir kamu ya da siyasi merciden emir, talimat almaz.

Bütçesini de bizzat Sayıştay kendi denetliyor.

Sayıştayın görevleri nelerdir?
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.

b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.

Başkan ve üyeler nasıl seçiliyor?
Sayıştay Başkanı beş yıllık bir süre için, Sayıştay üyeleri ise herhangi bir süre kaydı olmaksızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçiliyor.

Sayıştay denetçileri kurum tarafından açılan sınavla işe alınıyor.

Üyeleri azledilemez, yaş sınırı öncesi emekli edilemez
Sayıştay Başkanı ve üyeleri azledilemez; kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk edilemez. Meslek mensuplarına yargıçlar için öngörülen teminatlar tanınır.

Sayıştay neyi denetleyemiyor?
Cumhurbaşkanlığı’nın kullandığı ve örtülü ödenek olarak bilinen “gizli hizmet gideri” kalemi, 2015 yılından beri denetim dışı. 2015, 2016 ve 2017 yılına ilişkin Sayıştay raporunda örtülü ödenek yer almadı. Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği Mart 2015’te “Torba Kanun Teklifi” olarak bilinen azı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi ile gizlendi.

Kuruluş kanununa göre bazı kurumlar kamu görevi verse de Sayıştay tarafından denetlenmiyor. Bunlar şöyle sıralanıyor: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk Tabipler Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, köy yönetimleri, Türkiye Futbol Federasyonu, TBMM, vakıf üniversiteleri, siyasi partiler, yargı organları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) devlet malları dışındaki malları.

Varlık Fonu, Sayıştay denetiminden çıkarıldı
Şubak 2017’de yürürlüğe giren Türkiye Varlık Fonu’nun denetimi 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Varlık Fonu’na devredilen kamu iştirakleri Sayıştay denetiminden çıkarıldı. Varlık Fonu’na devredilen kamu şirketleri arasında Ziraat Bankası, BOTAŞ, PTT, TÜRKSAT, Türkiye Petrolleri, ETİ Maden, Türk Telekom, Halk Bankası, THY ve Çaykur bulunuyor.

Kaynak: www.bianet.org

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir