Tüberküloz (BCG) Verem Aşısı

Beğendi iseniz lütfen paylaşın
 • 7
  Shares

Tüberküloz (BCG) Verem Aşısı

Türkiye’de sık görülen tüberküloz (verem) hastalığı, küçük yaşlarda menenjit ve milier tüberküloz gibi ağır bir akciğer hastalığına neden olur. Aşı, basilin bovin suşundan elde edilen zayıflatılmış canlı bir aşıdır. Kas içine yapılır.

Koruyuculuğu %70 – 90 oranında değişir. Aşı, iki aylıktan büyük çocuklara PPD kontrolü yapılır (Genellikle verem savaş dispanserlerinde yapılan bu test, kişide verem (tüberküloz) mikrobunun var olup olmadığını ortaya çıkarmak için yapılan bir testtir.) PPD testinden 72 saat sonra, test yerinde 6 mm veya daha büyük çapta bir sertlik bulunanlara aşı yapılmaz. PPD testi, kişinin tüberküloz basili ile karşılaştığını gösterir. Aşı yapılması da PPD testini pozitif yapar. Aşının, beş yılda bir PPD kontrolü tekrarlanması gerekir. İlk defa yapılan aşıdan 2 – 6 hafta sonra, aşı yerinde kızarma, sertlik, bunu izleyerek sulanma ve kabuklanma görülür. Aynı taraf koltuk altı lenf bezi şişer.

Aşı yerinde 4 – 12. haftada nedbe dokusu oluşur. Bu reaksiyon, normaldir. Aşıdan iki ay sonra PPD testi pozitifleşir. Aşısı olmayan bir çocukta, PPD testinden sonra 6 mm. den fazla bir sertlik olması, tüberküloz hastalığını düşündürür. Aşılı çocuklarda 10 mm. yi aşan sertlikler de tüberküloz hastalığı .yönünden incelenmelidir.

Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri nelerdir?

Vücut direncinin düşük olduğu kişilerde hastalık gelişme riski yüksektir. Bunlar:

 • Beş yaş altındaki çocuklar ve bebekler
 • Yaşlılar
 • Vücut direncini düşüren ek hastalığı (şeker hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kanser, AİDS) olanlar
 • Organ nakli yapılan hastalar
 • İlaç ve alkol bağımlılığı olanlar
 • Bağışıklık sistemini baskılayan (kortizon gibi) tedaviler kullanan hastalar.

Verem aşısı (BCG)  ne zaman yapılır? Tüberküloz hastalığından korur mu?

 • Verem aşısı çocuk yaş grubuna uygulanan bir aşıdır.
 • Doğumdan sonra 2. ayda 1 kez uygulanır.
 • Tekrarı gerekli değildir.

BCG aşısı çocuklarda özellikle tüberkülozun ciddi formları olan kanla yayılan (milier) ve beyin zarını tutan (menenjit) tüberkülozu önler. Erişkinlerde hastalık için koruyucu değildir.

 • Tüberkülozun ciddi formları olan menenjit ve milier TB’a karşı %86’ya kadar ulaşan bir koruma sağlar
 • Akciğer tüberkülozuna karşı %50 koruyucudur.

Hangi durumlarda BCG aşısı yapılmamalıdır?

 • Ateşli hastalığı olanlara,
 • Kızamık salgını sırasında (Kızamık aşısı yapılmamış olanlar),
 • İmmün yetmezliği olan hastalara,
 • Tüberküloz hastalığı geçirenlere,
 • Deri hastalığı olanlara (egzema vs.),
 • Kortizon grubu ilaçlarla tedavi görenlere,
 • Tüberkülin cilt testi pozitif olanlara.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir