Faik Ali Ozansoy

Beğendi iseniz lütfen paylaşın
 • 12
  Shares

Şair. 1876’da Diyarbakır’da doğdu. Süleyman Nazif’in kardeşi ve Sait Paşa’nın oğludur. İlk ve ortaöğrenimini orada yaptı. İstanbul’da Mekteb-i Mülkiye’yi (siyasal bilgiler okulu) bitirdi. Bursa’da maiyet memuru olarak göreve başladı. Sındırgı, Burhaniye, Pazarköy, Mudanya kaymakamlıklarında Midilli, Beyoğlu, Üsküdar, Kütahya mutasarrıflıklarında bulundu. Mütarekeden sonra (1918) Diyarbakır valiliğine atandı. Kısa bir süre sonra, bu görevinden ayrılarak İstanbul’a döndü. Dahiliye Nezareti (Bakanlığı) müsteşarlığından emekli (1931) oldu. Ayrıca Mülkiye’de Fransızca öğretmenliği de yaptı. 1950’de Ankara’da öldü; Zincirlikuyu Mezarlığı’nda, Abdülhak Hamit’in yanına gömüldü.

Faik Ali Ozansoy, Servet-i Fünun şairlerindendir. Daha sonra Fecr-i Atik topluluğunun başında da yer almıştır. Şiirlerinde, dil ve teknik yönünden Abdülhak Hamit ve Tevfik Fikret’in etkisi görülür. Aşırı duygusal, hayalci ve romantik bir şairdir. Ağır ve özentili bir dille, kadın, aşk, hüzün gibi konuları işlemiştir. Kimi şiirlerinde doğa ve toplumsal öğeler ağır basar. Genel olarak, şiirde büyük başarı gösterememiş, Abdülhak Hamit taklitçiliğinden kurtulamamıştır.

Kitapları:
Şiirler:
Fani Teselliler (1908)
Temasil (1913)
Elhan-ı Vatan (1915)

Oyun:
Payitahtın Kapısında (1918)
Nedim ve Lale Devri (Manzum, 1950)

Ötekiler:
Mithat Paşa (biyografi, 1908)
Şair- i Azam’a Mektup (1923)

Bunları da Sevebilirsiniz

 • Halit Fahri Ozansoy15/02/2019 Halit Fahri Ozansoy Şair ve yazar. 1891'de İstanbul'da doğdu. Doktor Mehmet Fahri Paşa'nın oğlu. Galatasaray Sultanisi'nden (lisesinden) ayrıldı. Açılan bir […]
 • Osman Cemal Kaygılı15/12/2018 Osman Cemal Kaygılı Yazar. 1890'da İstanbul'da doğdu. Cezri Kasım Paşa İptidaisi'nde (ilkokulunda), Eğrikapı Merkez Rüştiyesi'nde (Ortaokulunda), Menşe-i […]
 • Ziya Paşa31/12/2018 Ziya Paşa Şair ve yazar. 1825'te İstanbul'da doğdu. Bayezit Rüştiyesi'ni (ortaokul) bitirerek Sadaret Mektubi Kalemi'ne (Başbakanlık Yazı İşlerine) […]
 • Mehmed Kemal (Kurşunluoğlu)01/12/2018 Mehmed Kemal (Kurşunluoğlu) Şair ve yazar. 1920'de Ankara'da doğdu. Ankara Lisesi'ni bitirdi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin felsefe bölümünde okurken, siyasi  […]
 • Can Yücel30/12/2018 Can Yücel Şair. 1926'da İstanbul'da doğdu. Yazar Hasan Ali Yücel'in oğludur. Ankara Atatürk Lisesi'nden sonra, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin […]
 • Mithat Cemal Kuntay02/11/2018 Mithat Cemal Kuntay Şair ve yazar. 1885'te İstanbul'da doğdu. Aksaray'daki Mekteb-i Osmani Rüştiyesi'ni (Osmanlı Ortaokulunu), Vefa İdadisi'ni (lisesini), […]
 • Orhan Veli Kanık15/11/2018 Orhan Veli Kanık Şair. 1914'te İstanbul'da doğdu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şeflerinden Mehmet Veli Kanık'ın oğludur. İlk ve ortaöğrenimini […]
 • Süleyman Nazif22/03/2019 Süleyman Nazif Şair ve yazar. 1869'da Diyarbakır'da doğdu. Şair ve tarihçi Sait Paşa'nın oğlu; şair Faik Ali Ozansoy'un ağabeyidir. Düzenli bir öğrenim […]
 • Katip Çelebi15/12/2018 Katip Çelebi Yazar ve bilgin. 1609'da İstanbul'da doğdu. Asıl adı, Mustafa Hacı Halife, Hacı Kalfa adlarıyla da tanınır. Enderun'dan yetişme babası […]
 • Ahmet Vefik Paşa25/12/2018 Ahmet Vefik Paşa Yazar, çevirmen. 1823'te İstanbul'da doğdu. Hariciye memurlarından Ruhiddin Efendi'nin oğludur. İlköğreniminden sonra Mühendishane-i […]
 • Seyit Kemal Karaalioğlu11/12/2018 Seyit Kemal Karaalioğlu Yazar. 1925'te Bafra'da doğdu. Bafra Merkez İlkokulu'nu, Haydarpaşa Lisesi'ni ve İstanbul Edebiyat Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı […]
 • Hasan Ali Yücel31/12/2018 Hasan Ali Yücel Şair ve yazar. 1897'de İstanbul'da doğdu. Şair Can Yücel'in Babasıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine, Vefa Lisesi öğrencisiyken […]
 • Erdal Öz16/02/2019 Erdal Öz Yazar. 1935'te Yıldızeli'nde doğdu. Babası yargıçtı, sürekli yer değiştirdi. Bu nedenle ilk ve ortaokulu çeşitli yerlerde okudu. Tokat […]
 • Bedri Rahmi Eyuboğlu Kimdir08/01/2019 Bedri Rahmi Eyuboğlu Kimdir Şair, yazar ve ressam. 1911 yılında Görele'de doğdu. Kaymakamlık, mutasarrıflık (valilik), milletvekilliği yapmış Mehmet Rahmi Bey'in […]
 • Enver Gökçe02/02/2019 Enver Gökçe Şair. 1920'de Kemaliye'nin Çit köyünde doğdu. Çocukluğunun ilk yılları köyünde geçti. On yaşındayken annesiyle Ankara'ya göçtü. İlk, orta, […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir