Yusuf Has Hacip (Balasagunlu Yusuf)

Şair. 1018 yılı dolaylarında Türkistan’ın Balasagun kentinde doğdu. İyi bir öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. “Kutadgu Bilig” adlı yapıtını Balasagun’da yazmaya başladı. 1068 yılında, Doğu Karahan Devleti’nin merkezi Kaşgar’a […]

Hasan Ali Yücel

Şair ve yazar. 1897’de İstanbul’da doğdu. Şair Can Yücel’in Babasıdır. Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine, Vefa Lisesi öğrencisiyken askere alındı. Savaştan sonra Darülfünun’un (İstanbul Üniversitesi) felsefe bölümünü (1921) bitirdi. Çeşitli […]

Şevket Yücel

Şair ve yazar. 1930’da Maraş’a bağlı Süleymanlı kasabasında doğdu. İlkokuldan sonra Düziçi (Adana) ve Dicle Köy Enstitüsü’nde (Diyarbakır) okuyarak, ilkokul öğretmeni oldu. Dokuzyıl Maraş’ta ilkokul öğretmenliği yaptı. Daha sonra Gazi […]

Zati

Şair. 1471’de Balıkesir’de doğdu. Çocukluğu ve öğrenimi bilinmiyor. Kendi kendini yetiştirdiği sanılıyor. İkinci Bayezit zamanında İstanbul’a geldi. Yavuz Selim ve Kanuni dönemlerinde devlet büyüklerine yazdığı kasidelerle (övgülerle) geçindi. Yavuz Selim’e […]

Ziya Paşa

Şair ve yazar. 1825’te İstanbul’da doğdu. Bayezit Rüştiyesi’ni (ortaokul) bitirerek Sadaret Mektubi Kalemi’ne (Başbakanlık Yazı İşlerine) katip olarak (1855) girdi. Daha sonra Sadrazam Reşit Paşa tarafından mabeyn katipliği göreviyle saraya […]

Tahsin Yücel

Yazar. 1933’te Elbistan’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Edebiyat Fakültesi’nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü (1960) bitirdi. Aynı bölüme öğretim üyesi oldu. Profesör olarak emekli oldu. 22 Ocak 2016 yılında […]

Can Yücel

Şair. 1926’da İstanbul’da doğdu. Yazar Hasan Ali Yücel’in oğludur. Ankara Atatürk Lisesi’nden sonra, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Klasik Filoloji bölümünde ve İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde okudu. Uzun yıllar Avrupa’da (Londra, Paris […]