Osman Cemal Kaygılı

Yazar. 1890’da İstanbul’da doğdu. Cezri Kasım Paşa İptidaisi’nde (ilkokulunda), Eğrikapı Merkez Rüştiyesi’nde (Ortaokulunda), Menşe-i Küttab-ı Askeriye’de (askerlikle ilgili katip okulunda), Erkan-ı Harbiye-i Umumiye (Genelkurmay) dairesinde katip oldu. Sadrazam Mahmut Şevket […]

Katip Çelebi

Yazar ve bilgin. 1609’da İstanbul’da doğdu. Asıl adı, Mustafa Hacı Halife, Hacı Kalfa adlarıyla da tanınır. Enderun’dan yetişme babası Abdullah’la birlikte, 1620’de Tercan Seferi’ne, 1626’da da Bağdat Seferine (savaşına) katıldı. […]

Numan Kartal

Yazar, halkbilimci (folklor). 1936’da Kocaeli’nin Akmeşe köyünde doğdu. Gölköy (Kastamonu) İlköğretmen Okulu’nu (1956), Bursa Eğitim Enstitüsü’nün Edebiyat bölümünü (1961), Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nü (1967) bitirdi. Çeşitli yerlerde (Balıkesir, […]