Ahmet Vefik Paşa

Beğendi iseniz lütfen paylaşın
  • 7
    Shares

Yazar, çevirmen. 1823’te İstanbul’da doğdu. Hariciye memurlarından Ruhiddin Efendi’nin oğludur. İlköğreniminden sonra Mühendishane-i Berri-i Hümayun’da (Mühendis Okulu) okudu. Babasının Paris’e atanması üzerine, öğrenimini orada Saint Lous Lisesi’nde sürdürdü. İstanbul’a dönünce, Tercüme Odası’nda memur oldu. 1840’ta elçilik katibi göreviyle Londra’ya gönderildi. Daha sonra Baştercüman (1847), Encümen-i Daniş Üyesi (1851), Tahran elçisi (1851), Adliye Nazırı (1857), Paris Elçisi (1860), Evkaf Nazırı (1861), İstanbul Darülfünun’da tarih öğretmeni (1862), Anadolu Sağ Kol Müfettişi (1862), Rüsumat Emini (1871), Sadaret Müsteşarı (1872), Maarif Nazırı (1872), Meclis-i Mebusan Başkanı (1877), Edirne Valisi (1878), Ayan Meclis Üyesi (1878), Dahiliye Nazırı (1878), Bursa Valisi (1879) oldu. 1891’de İstanbul’da öldü. Mezarı Rumelihisarı’ndadır.

[the_ad id=”5325″]

Ahmet Vefik Paşa, Tanzimat döneminin önemli temsilcilerinden biridir. Büyük bir devlet adamı, bilgin ve tiyatro yazarıdır. O dönemde başlayan Milliyetçilik akımının da öncüsü sayılır. Eski Türk tarihiyle yakından ilgilenmiş, dilimizin sadeleşmesi yolunda büyük çabalar harcamıştır. Örneğin Osmanlı ve İslam tarihleri dışında, bağımsız bir Türk tarihi bulunduğunu öne süren ve kanıtlayan Ahmet Vefik Paşa’dır. Aynı düşünceyi dil alanında da savunmuş, yazdıklarının yalın olmasına özen göstermiştir. Özellikle Fransız yazarı Moliere’den uyarladığı oyunlarda halkın konuşma dilini örnek almıştır. Böylece halkın tiyatro ile ilgilenmesini de sağlamış; Türk tiyatrosunun gelişimine de büyük katkılarda bulunmuştur. (Bilindiği gibi, valiliği sırasında Bursa’da tiyatro açmıştır. Bugün Bursa’daki Devlet Tiyatrosu onun adını taşımaktadır.)

[the_ad id=”6546″]

Basılmış kitaplarını üç bölümde toplayabiliriz. 1) Moliére’den uyarlamalar ya da çeviriler, 2)Öteki çeviriler, 3) Telif Kitaplar.

  1. Sayısı 16’yı bulan Moliére uyarlamalarından bazıları şunlardır: Zor Nikah (1869), Zoraki Tabip (1869), Yorgaki Dandini (1869), Dekbazlık, Tabib-i Aşk, Meraki, Kadınlar Mektebi, Kocalar Mektebi, Dudukuşları vb.
  2. Öteki Çevirileri: Hernani (Victor Hugo’dan 1874), Mikromega Hikayesi (Volter’den, 1871), Telemak (Fenolon’dan, 1880), Şecere-i Türki (Ebulgazi Bahadır Han’dan, 1864) vb.
  3. Telif Kitapları: Müntehabat-ı Durub-ı Emsal (atasözleri, 1852), Hikmet-i Tarih (tarihle ilgili, 1863), Lehçe-i  Osmani (sözlük, 1876)

[the_ad id=”5196″]

Bunları da Sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir