Mehmet Fuat Köprülü

Yazar. 1890’da İstanbul’da doğdu. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa’nın (17.yüzyıl) soyundandır. Ayasofya Merkez Rüştiyesi’ni (ortaokulunu), Mercan İdadisi’ni (lisesini) bitirdi. Bir süre Hukuk Mektebi’nde okudu. İstanbul liselerinde Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak […]