Mevlana Celaleddin Rumi Kimdir

Beğendi iseniz lütfen paylaşın
  • 6
    Shares

Şair. 30 Eylül 1207 yılınd Horasan’ın Belh kentinde doğdu. “Sultan-ül-Ulema” (Bilginler Sultanı) diye anılan Bahaeddin Veled’in oğludur. Babası, Moğol istilası korkusundan, ailesini ve müritlerini toplayarak Hicaz – Şam yoluyla Anadolu’ya geçti; Malatya, Erzincan, Larende’de (Karaman) bir süre kaldıktan sonra Konya’ya (1228) yerleşti. İki yıl sonra ölünce de, yerine oğlu Mevlana geçti. Mevlana, babasının halifelerinden Seyit Burhanettin’den tasavvuf dersleri aldı. Bilgisini arttırmak için Halep ve Şam’a gitti. Dönüşünde (1236), kendi de dersler vermeye, çevresindekileri aydınlatmaya başladı. Konya’ya gelen Tebrizli Şems ile dost oldu. Gerçek kişiliğini bu dostlukta buldu. Öğreticiliği bırakıp kendini tasavvufa verdi. Şairliği de bu yıllarda başladı. Şems’in birdenbire Konya’dan ayrılmasıyla çok sarsıldı. Ailesini bile bırakıp yalnızlığa çekildi. Oğlu Sultan Veled’i göndererek Şems’i getirttiyse de, Şems, yeniden kayboldu. Mevlana, daha çok sarsıldı. Onu bulmak için iki kez Şam’a gitti. Bulamayıp Konya’ya döndü. Son yıllarını dostundan ayrılmanın acısı içinde yazarak geçirdi. 17 Aralık 1273’te öldü; babasının yanına gömüldü. Selçuklu vezirlerinden Alameddin-i Kayseri’in girişimiyle adına bir türbe yapıldı.

Mevlana, 13. yüzyılın olduğu kadar, sonraki çağların da en büyük tasavvuf şairlerindendir. Birkaç şiiri dışında, bütün yapıtlarını Farsça ile yazmıştır. En büyük yapıtı “Mesnevi” diye bilinen “Mesnev-i Manevi”dir. Yazılması yıllar boyu süren Mesnevi, 25700 beyitten oluşur; Doğu-İslam kültürünün özü sayılır. Tasavvufa ilişkin öğretiler, ilgi çekici hikayelerle anlatılır. Tekke ve divan şiirimizi yüzyıllarca besleyen önemli bir kaynak olmuştur.

Mevlana; şiir, sanat, raks ve müzik yoluyla İslam dinine yeni bir yorum getirmiş; bu yorum, daha sonra “mevlevilik” tarikatının doğmasına yol açmıştır. Batı Anadolu, İstanbul ve Rumeli yörelerinde büyük bir yaygınlık kazanan mevlevilik, divan şiirimiz üzerinde de izler bırakmıştır.

Mevlana’ya göre asıl konu “insan”dır. Din, felsefe, ahlak, edebiyat vb. gibi araçların tümü, insanı daha mutlu etmek içindir. Doğruya ulaşmanın yolu, mutlu insanı yaratmak, başka bir deyişle, insandaki “hayvan”ı yenmek; üstün insan olmaktır. Üstün insana ve doğruya giden yol da, ona göre “sevgi”den geçer. Edep, vefa, sabır, hoşgörü vb. gibi ahlak kavramları, insanı doğruya ya da gerçeğe götürecek olan “sevgi”nin temel öğeleridir.

“Mevlana, yüzyıllardır etkisini, canlılığını yitirmeden bir büyük şair ve düşünce adamı niteliğini korumaktadır. Kişi, inanç ve düşünce özgürlüğüne olağanüstü bir değer vermesi, bütün insanları (suçlu-suçsuz, mecusi-putperest, kara-sarı, efendi-köle) saygıya ve sevgiye çağırması onun en büyük özelliğidir.” (Gelişim Hachette)

Kitapları:

Mesnevi (Mesnevi-i Manevi): Tasavvuf öğretisini açıklar.

Divan-ı Kebir (Büyük Divan): Şiirlerini; bütün gazel ve rubailerini içine alan 40 bin beyitlik bir yapıttır.

Fihi Ma Fih: Düzyazı; söyleşilerinden oluşmuştur. Yaşamına ilişkin bilgiler vardır.

Mecalis-i Seba (Yedi Meclis): Camilerde verdiği derslerden oluşur.

Mektubat (Mektuplar): Dönemin ileri gelenlerine yazılan 147 mektubu içine alır.

Bunların tümü, Abdülbaki Gölpınarlı tarafından Türkçe’ye çevrilip basılmıştır.

 

Bunları da Sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir