Berna Moran

Yazar. 1921’de İstanbul’da doğdu. Darüşşafaka ve Işık liselerinde okudu. İstanbul Edebiyat Fakültesi’nin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek, aynı bölüme asistan oldu. Cambridge (İngiltere’de) Üniversitesi’nde araştırmalar yaptı. Dönüşünde, doçent (1956) ve profesör (1964) olarak aynı fakültede görevini sürdürdü. 1981’de emekli oldu. Moran, eleştiri türüne yeni boyutlar kazandıran bir bilim adamı ve yazarımız. Geleneksel eleştirinin temel […]

Mizancı Mehmet Murat Bey

Yazar. 1854’te Dağıstan’ın (Kafkasya) Huraki kasabasında doğdu. Çocukluk ve ilkgençlik yıllarına ilişkin bilgi yok. İstovropol Lisesi’ni bitirdi. O yıllarda Dağıstan’da karışıklıklar vardı. 19 yaşında İstanbul’a (1873) kaçtı. Midhat Paşa’nın aracılığı ile Matbuat Kalemi’nde memur oldu. Daha sonra Sadaret’te mühürdarlık, Darülfünun’da (Üniversite) tarih öğretmenliği ve müdürlük, Maarif Encümeni’nde üyelik yaptı. 1885’te “Mizan” adında haftalık bir dergi […]

Yaşar Miraç

Şair. 1953’te Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi orada bitirdi. Hem okumak, hem de çalışmak amacıyla Almanya’ya gitti. Bir yıl sonra geri dönerek (1974) Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Burayı 1981’de bitirdi ve yeniden Almanya’ya gitti. Miraç, son kuşağın gerçekçi ve toplumcu şairlerindendir. Karadeniz yöresinin türkü ve manilerindeki kıvraklığı […]

İbrahim Minnetoğlu

Şair ve yazar. 1920’de Malatya’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. Bir süre İstanbul Hukuk Fakültesi ve Gazetecilik Enstitüsü’ne devam etti. Bir yandan Yataklı Vagonlar Şirketi’nde çalıştı, bir yandan da Hergün, Yedigün,  Dünya vb. gibi gazetelerde yazılar yazdı. Minnetoğlu yayınevi’ni kurdu; yazılarını da Tercüman gazetesinde sürdürdü. 26.07.1993’te İstanbul’da öldü. Minnetoğlu şiirlerinde geleneksel şiirimizin biçim ve ses […]