Hamdullah Suphi Tanrıöver

Şair ve yazar. Hamdullah Suphi Tanrıöver, 1885 yılında İstanbul’da Aksaray’da, Horhor’daki Abdüllatif Suphi Paşa Konağı’nda dünyaya geldi. Babası Maarif Nazırlarından Abdüllatif Suphi Paşa, annesi ise Ülfet Hanım’dır. Çok küçük yaşta yetim kaldı. İlk tahsilini Kısıklı, Altunizade ve Numune-i Terakki mekteplerinde yapan Tanrıöver, 2. Abdülhamit’in iradesiyle parasız ve yatılı olarak orta tahsilini Galatasaray Lisesi’nde tamamlar. 1905 […]

Ahmet Hamdi Tanpınar

Şair ve Yazar. Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901’de İstanbul’da doğdu. Kadı Hüseyin Fikri Efendi’nin oğlu. Çocukluğu, kadı (yargıç) olan babasının görevi nedeniyle çeşitli yerlerde geçti. Baytar Mektebi’ni bırakarak girdiği Darülfünun-ı Osmani’nin (Bugünkü İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi’nden 1923’te mezun oldu. Erzurum, Konya, Ankara liselerinde; Gazi Terbiye Enstitüsü’nde (Gazi Eğitim Enstitüsü) edebiyat öğretmenliği yaptı. 1933’ten sonra […]

Haldun Taner

Yazar. Haldun Taner,  1915’te İstanbul’da doğdu. Babası Prof. Ahmet Selahattin’in ölümü (1920) üzerine devletçe yetiştirildi. Galatasaray Lisesi’ni bitirince (1935) Almanya’ya gönderildi.  Heidelberg Üniversitesi’nde İktisat öğrenimi yaparken hastalandı; dönmek zorunda kaldı. İyileşince İstanbul Edebiyat Fakültesi’nin Alınan Dili ve Edebiyatı bölümünü (1950) bitirdi. Aynı fakültede tiyatro tarihi dersleri verdi. Viyana’ya gitti; Max Reinhard Tiyatro Enstitüsü’nde öğrenim gördü. […]

Ercüment Ekrem Talu

Yazar. 1888’de İstanbul’da doğdu. Yazar Recaizade Mahmut Ekrem’in oğludur. Galatasaray Sultanisi’nden (lisesinden) sonra, Paris’e giderek Siyasal Bilgiler Okulu’nda okudu. Dönüşünde Düyun-u Umumiye’de (1907), Meclis-i Ayan’da (1908) çevirmenlik yaptı. Daha sonra Babıali’de teşrifat (protokol) memurluğuna atandı. Matbuat Umum Müdürü iken, İstanbul’daki işgal kuvvetlerince tutuklanıp hapse (1919) atıldı. Cumhuriyet’ten sonra üç kez aynı göreve (1927 – 1931) […]

Gine Yeşillendi Niğde Bağları Türküsünün Hikayesi

Bey kızına aşık olan ve aşkından dolayı hapse atılan gencin, beyden merhamet dilemek için yaktığı türkünün öyküsü kısaca şöyle: “Cumhuriyetten önceki yıllarda kaçak rakı, üzümü bol olan Niğde’ye 5 kilometre mesafedeki Fertek kasabasında imal edilmekteydi. İç içe bulunan Fertek ile Niğde’nin Tepe Bağları’nda eski oturak alemleri yapılmakta idi. Bu tarihlerde Niğde’de emrinde 8-10 kişi bulunan […]

Hem Okudum Hem de Yazdım Türküsünün Hikayesi

Çorum’un Osmancık İlçesi’nin Hacıhamza Kasabası’nda 1930’lu yıllarda meydana gelen olayın ardından yakılan türkünün öyküsü şöyle: “Kasabanın köklü ailelerinden birinin oğlu Mehmet, geniş omuzlu, kaytan bıyıklı, iri kıyım delikanlıdır. Çevresinde yaptığı iyilikler nedeniyle sevilen Mehmet Bey, yeni evlendiği eşiyle çok mutludur. Bir süre sonra oğlu olan Mehmet Bey’in mutluluğu daha da artmıştır. Çorum’dan gelen telgraf sonrası […]

Seninle – Şükran Kurdakul

Söz yenisine dönüşüyor seninle Sesinin tezgahında türkülenirken Ansızın bir gerçeği yaşar gibi Denize vuran kıyıların güzelliğinde Kuyulardan gökyüzüne egemen. Seninle coşkuyu ve korkularını Bir giz gibi sorularda yanıtlarda Nasıl sevgiye boyardık bilsen Mavinin kendine en yakın olanı Ölümü yansıtmayan bulutlarda. Su taşır gibi akşam çeşmelerinden Yoksunluğu yorgunluğu bölüşen On yedi yaş gerçeği masalında Seninle Orhan […]

Eylül mü Vurdu Güllerimi Bilemiyorum – Nurullah Genç

eylül yüreğime saldı korkuyu sitemkarı oldum hıçkıranların seneler boyu ah, seneler boyu başında bekledim taş kıranların birgün ebabiller konsa bahçeme yeşerir tohumu, haykıranların bir defa gözüme görünse hızır tüketir kahrını baldıranların kandaki müstehzi düğümü çözer dökülen her ağıt şakaklarımdan alırım ıslanan ayaklarımı sellere kapılan sokaklarımdan kurşunu kalbinde eriten kuşun gölgesine düşer cemresi aşkın rüyalarda bile […]

Sönecek – Ahmet Günbay Yıldız

Yıldızlara dökülüyor göz yaşım, Feza dipsiz bir ummana dönecek, Akıl almaz yaşayışım, uğraşım, Güneş beklenmedik anda sönecek… Ağla ey gözlerim, fırtına kopsun, Gamsızlar boğulsun, dalgalarında, Günaha renk veren ışıklar solsun, Sen de yok olup git aralarında… Ahmet Günbay Yıldız Kaç kişi okudu 74

Gelir – Ahmet Günbay Yıldız

Seni düşünürken inan burada, Nefesinden reyhan kokusu gelir. O sisli dağların yamaçlarından, Yaban güllerinin buğusu gelir… Nicedir hasretim, ben oralara, Aklıma düştükçe tütesim gelir… Yüreğimi ektim topraklarına, Filizlenip baştan bitesim gelir… Nesterenler orda mevsim ötesi, Burda baharların sahtesi gelir, Yüzler maskelenmiş rötuşta resim, Hüzünlü günlerin ertesi gelir… Ne zaman düşünsem eski günleri, Karşıma o kırlar, […]