Rizeli Salih Çavuş

“28 Nisan 1915 günü İngilizler, Alçıtepe’yi almak ve boğazın doğu yakasına inmek için saat 07.00 de taarruza başladılar. Bu taarruzlar sonucunda 87. İngiliz Tugayı Alçıtepe’nin 1 kilometre kadar yakınına gelebilmişti. […]

Grev Oylaması – Attila İlhan

yıldız alacasında çoktular çok basıyorlardı yere saklı gülüşmeleriyle utangaç birer çocuktular omuzları dalga dalgaydı sığmıyordu hiçbir yere ağır çekiyorlardı yumruklarıyla korkunçtular durmuştu duracaktı transmisyon kayışları fabrikanın dinamolar şafakta son ampullerini […]