Sennur Sezer

Şair. 1943’te Eskişehir’de doğdu. İlkokuldan sonra İstanbul’a geldi. Kasımpaşa Ortaokulu’nu (1956) bitirdi. Eyüp ve İstanbul Kız Liselerinde okudu. Muhasebecilik, yayınevlerinde düzeltmenlik, ansiklopedilerde metin yazarlığı yaptı. Hikayeci Adnan Özyalçıner’le evlendi. 07.10.2015 […]

Seyyit Nezir

Şair. 1950 yılında Tekirdağ Çorlu’da doğdu. Asıl adı Muammer Akça’dır. Kepirtepe İlköğretmen Okulu’nda ve Trabzon Eğitim Enstitüsü’nün Edebiyat bölümünde okudu. Çeşitli ortaokul ve liselerde, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde Türkçe- edebiyat […]

Seyrani

Şair. 1807’de Everek’te (Develi) doğdu. Bir imamın oğludur. Asıl adı Mehmet’tir. İki yıl medresede okuduktan sonra, memleketinden ayrılarak Anadolu’da bir geziye çıktı. İstanbul’a geldi, saz şairleriyle tanıştı. Ne var ki, […]

Refik Ahmet Sevengil

Yazar. 1903 yılında Bingazi (Libya)’de doğdu. Öğrenimi özeldir. Gazetecilik, öğretmenlik, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda seçici üyelik, İstanbul Şehir Meclisi’nde üyelik yaptı. Tokat’tan Milletvekili (1943) seçildi. Daha sonra Radyolar Genel Müdürü, Basın […]

Emin Bülent Serdaroğlu

Şair. 1886 yılında Halep’te (Suriye) doğdu. Kırım Savaşı başkomutanı Ömer Paşa’nın oğludur. Galatasaray Sultanisi’ni (lisesini) bitirdi. Hudut Sıhhıyesi, İnhisarlar (Tekel) İdaresi, İstanbul Elektrik Şirketi, Arazi İstimlak Servisi ve Liman İdaresi’nde […]

Mustafa Necati Sepetçioğlu

Yazar. 1932 yılında Zile’de doğdu. İlk ve ortaokulu Zile’de okudu. İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ni ve Edebiyat Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. İstanbul Belediyesi’nde, Türkiye Kızılay Derneği’nde, İşçi Sigortaları’nın İstanbul […]