Ali Şiir Nevai

Şair. Ali Şir Nevai, 1441 yılında Herat’ta doğdu. Uygur Türklerinden Gıyasettin Kiçkine Bahşi’nin oğludur. Sultan Hüseyin Baykara’nın sütkardeşi ve çocukluk arkadaşıdır. Gençliği Meşhed, Herat ve Semerkant’ta geçti. Hüseyin Baykara Herat’ı aldıktan […]

Ali Suavi

Osmanlı düşünür ve yazarı. Ali Suavi, 1839 yılında İstanbul’un Cerrahpaşa semtinde doğdu. Babası Çankırı’nın Çay köyünden olup İstanbul’da kâğıt parlatıcılığı yapan Hüseyin Ağa’dır. Davutpaşa İskele Rüştiyesi’nde birkaç yıl okudu; medrese […]

Ahmet Ada

Yazar ve şair.  Ahmet Ada, 20 Mayıs 1947 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Ceyhan Lisesi’nde okurken, öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Çeşitli işlerde çalıştı. Kayseri’de devlet memurluğu yaptı. 1993 yılında […]

Abay Kunanbayoğlu

Kazak yazarı ve şairi. Çağdaş Kazak edebiyatında, Abay Kunanbayev’in (Kunanbayoğlu) yeri çok ayrıdır. İlk eğitimini özel hocalardan aldı. Sonra Semey’de, medrese eğitimi gördü. Arap, Fars ve Rus edebiyatlarını yakından tanıdı. […]

Ahmet Taner Kışlalı

Gazeteci, akademisyen, siyaset adamı. Ahmet Taner Kışlalı, Tokat`ın Zile ilçesinde 10 Temmuz 1939’da doğdu. Gazeteci-yazar Mehmet Ali Kışlalı’nın küçük kardeşidir. Kilis Kemaliye İlkokulu’ndan sonra, Kilis Orta Okulu’nu ve Kabataş Erkek […]