Baki

Beğendi iseniz lütfen paylaşın
 • 2
  Shares

Şair ve yazar. Baki, 1526 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı, Mahmut Abdülbâkî’dir. Babası, Fatih Camisi müezzinlerindendir. Çocukluğunda bir süre saraç çıraklığı yaptı, sonra medreseye girdi. Yazdığı bir övgü şiiriyle Kanuni okullarında müderrislikle görevlendirildi. Daha sonra kazaskerlik görevleri de yaptı ama çok istediği hâlde, şeyhülislâm olamadı. Yaşadığı çağın en büyük şairi kabul edilerek “Sultan-uş-Şuara” (Şairler Sultanı) unvanını aldı. 7 Nisan 1600 yılında İstanbul’da vefat etti.

Daha çok gazel ve kasideleriyle tanındı. Şiirlerinde neşe, coşkunluk ve rintlik vardır. Şiirlerindeki “aşk”, dünya aşkıdır. Tasavvufi aşkı, hemen hiç işlememiştir. Divan’ında münacat, naat gibi dinsel şiirler yoktur. Doğrudan,
Kanuni övgüsüyle başlar. Şiirlerinde doğa önemli bir yer tutar. İç âleminden çok, dış âlemi dile getirir. Doğayı canlı tablolar hâlinde anlatır. Şiir diline temiz, akıcı İstanbul Türkçesini getirmesi, onun en önemli başarısıdır. Türkçeyi pürüzsüz ve ustalıkla kullanmıştır. Birçok şiirinde halk diline yaklaşan, halk deyimleriyle süslenmiş, sade bir dil vardır.

Başlıca eserleri:
Divan: 4508 beyit ve 659 manzumeden oluşur.
Mevâhibü’l-Ledünniyet: Şihâbeddin Ahmet’ten çevrilmiş siyer kitabı
Fezâil-i Cihâd: Ahmet bin İbrahim’den çeviri
Fezâil-i Mekke: Osmanlıların Mekke’de yaptırdıkları eserlerden söz eder. Ahmet bin Mekki’den, sade bir dille çevrilmiştir

Bunları da Sevebilirsiniz

 • Ahmet Haşim27/08/2018 Ahmet Haşim 1884’te Bağdat’ta doğan Ahmet Haşim Türk sembolistlerinin öncülerindendir. Çocukluğu, babasının memurluğu sebebiyle şehir şehir dolaşmakla […]
 • Ahmedi20/05/2019 Ahmedi Divan şairi hekim. Asıl adı, Tacettin İbrahim bin Hızır’dır. Doğduğu yıl ve yer hakkında kesin bilgi yoktur. Sivaslı ya da Kütahyalı […]
 • Muzaffer Buyrukçu25/11/2018 Muzaffer Buyrukçu Yazar. 1930'da Niğde'nin Fertek köyünde doğdu. Bir yaşında iken İstanbul'da fabrika işçisi olan babasının yanına geldi. Yalova'nın Koyu […]
 • Halit Fahri Ozansoy15/02/2019 Halit Fahri Ozansoy Şair ve yazar. 1891'de İstanbul'da doğdu. Doktor Mehmet Fahri Paşa'nın oğlu. Galatasaray Sultanisi'nden (lisesinden) ayrıldı. Açılan bir […]
 • Faik Ali Ozansoy20/11/2018 Faik Ali Ozansoy Şair. 1876'da Diyarbakır'da doğdu. Süleyman Nazif'in kardeşi ve Sait Paşa'nın oğludur. İlk ve ortaöğrenimini orada yaptı. İstanbul'da […]
 • Bülent Ecevit24/05/2018 Bülent Ecevit Mustafa Bülent Ecevit, 1925 doğumlu gazeteci, siyasetçi, şair, yazar. 5 kez Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olma ünvanını taşıyan Ecevit, […]
 • Fuzuli17/09/2018 Fuzuli Asıl adı Mehmet bin Süleyman olan bilinen adıyla Fuzûlî, 1483 yılında Hilla'da dünyaya geldi. 1556 yılında Kerbela yada Bağdat'ta öldüğü […]
 • Cahit Öztelli19/03/2019 Cahit Öztelli Yazar. 1910'da Erzincan'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden (1936) sonra, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Türkoloji bölümünü (1939) […]
 • Katip Çelebi15/12/2018 Katip Çelebi Yazar ve bilgin. 1609'da İstanbul'da doğdu. Asıl adı, Mustafa Hacı Halife, Hacı Kalfa adlarıyla da tanınır. Enderun'dan yetişme babası […]
 • Mehmet Akif Ersoy23/06/2018 Mehmet Akif Ersoy Mehmet Akif Ersoy Hayatı İstiklâl Marşı şairi. Asıl adı Mehmet Ragif olan Mehmet Akif 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Emine Şerife […]
 • Refik Ahmet Sevengil22/04/2019 Refik Ahmet Sevengil Yazar. 1903 yılında Bingazi (Libya)'de doğdu. Öğrenimi özeldir. Gazetecilik, öğretmenlik, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda seçici üyelik, […]
 • Bedri Rahmi Eyuboğlu Kimdir08/01/2019 Bedri Rahmi Eyuboğlu Kimdir Şair, yazar ve ressam. 1911 yılında Görele'de doğdu. Kaymakamlık, mutasarrıflık (valilik), milletvekilliği yapmış Mehmet Rahmi Bey'in […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir