Ahmedi

Beğendi iseniz lütfen paylaşın
  • 1
    Share

Divan şairi hekim. Asıl adı, Tacettin İbrahim bin Hızır’dır. Doğduğu yıl ve yer hakkında kesin bilgi yoktur. Sivaslı ya da Kütahyalı olduğu söylenir. Mısır’a gidip dersler aldığı, Germiyan Beyliği’yle Aydınoğulları Beyliği’nin hizmetinde bulunduğu bilinmektedir. Sonradan Osmanlı sarayına girmiş, Yıldırım Beyazıt’ın oğullarından Emir Süleyman, Ahmedî’yi yanına almıştır. Sultan I. Mehmet zamanında, 1413 yılında divan kâtipliğiyle görevli olduğu Amasya’da vefat etmiştir.

Ahmedi, Kendinden sonra gelen klasik edebiyat şairlerini etkilemiştir. Dili düzgün, betimlemeleri canlı ve renkli, söyleyişi kendine özgüdür. Şiirlerinde, taşkın bir lirizm görülür. Genellikle din dışı şiirler yazmıştır. Edebiyat, tıp, tarih, sözlük gibi değişik alanlarda çeşitli eserler vermiştir.

Başlıca eserleri:
Divan: 8506 beyitlik bir eserdir.
İskendernâme: 1390’da Emir Süleyman’a sunmuştur. Konusu Firdevsî ve Nizamî’den alınmakla birlikte, kendisinin eklediği bölümler vardır.
Cemşîd ü Hurşîd: Emir Süleyman’ın isteğiyle yazılan eser, 1403’te tamamlanmış ve I. Mehmet’e sunulmuştur. Bu mesnevî, Selmân-ı Sâvecî’nin aynı addaki eserine dayanır.
Tervîh ül’-Ervâh: Tıpla ilgili bir mesnevîdir.
Mirkaat ül’Edep: Arapça-Farsça manzum bir sözlüktür.
Mîzân ül’Edep ve Mîyâr ül’Edep: Arap ve Fars dil bilgisiyle ilgili iki kasidedir.

Bunları da Sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir