Bir Oda Yaptırdım Hurma Dalından Türküsünün Hikayesi

Beğendi iseniz lütfen paylaşın
  • 2
    Shares

Geçmiş zamanların birinde Urfa’da çok güzel bir kız varmış ve bu kızın da bir emmisi oğlu varmış. kızın babası zengin, oğlanın babası fakirmiş. Oğlan emmisinin kızını çok severmiş. Oğlanın babası kızın babasının büyüğü imiş. Kardeşi kızını oğluna istemiş. Kızın babası ise kızının daha gelinlik çağına girmediğini ileri sürmüş. Hele biraz daha bekleyin diye reddetmiş. Aradan birkaç ay geçer geçmez oğlanın babası ölmüş. Oğlan babasız kalmış. Bir sene sonra da anası ölmüş. Fakat oğlan her ne kadar fakirse de iyi bir çevre edinip kendi kendisini herkese sevdirmiş. Bazı yağın arkadaşları oğlanın emmisine giderek kızı tekrar oğlana istemişler. Kızın babası her ne kadar kızını fakir yeğenine vermemek istemişse de araya giren dostlardan bazılarının ısrarına dayanamayarak kızını yeğenine vermeği vaad etmiş.

Fakat çok ağır şartlar ileri sürmüş. Evinin muntazam olmasını ve sergisinin tam olmasını da şart koşmuş. Oğlanın ahbabları da bu şartları kabul etmişler. Urfa, Arabistan’a yakın olduğu için ve Urfa’ya çok kervanlar, bezirginlar gelip geçtiği için Urfa’nın tüm ihtiyaçları görülürmüş. Oğlanın dostları oğlanı çok sevdikleri için bütün düğün masraflarını ve ev sergisini ve kızın çeyizini aralarında para toplayıp oğlana bağışlamışlar. Oğlanın gerdek odasının etrafını hurma dallarıyla süsleyip içini de Acem şallarıyla döşemişler. Oğlanın bu odası yüksek bir yerdeymiş ve yanından da pınar akarmış. Gelin geldiği gece adet üzre kurban keserler. Fakat oğlanın arkadaşları bu adeti bozarak bir çift kurban kesmişler. Evliliğin üçüncü gecesi sabaha karşı gelini bir sancı tutar. Tabi şimdiki gibi her türlü imkanda yok, güveği emmisine haber verip hekim çağırana kadar gelin bu sancıdan ölür. Bunun üzerine oğlan bu türküyü dile getirir.

Bir oda yaptırdım hurma dalından
İçini döşettim Acem şalından
O da benim değil, ahbap malından
Hoş bilezik, hoş bilezik, kolları nazik
Ben yarimden ayrı düştüm, vay bana yazık

Bir oda yaptırdım yüceden yüce
İçinde yatmadım üç gün, üç gece
Kurbanlar keseyim sardığım gece
Hoş bilezik, hoş bilezik, kolları nazik
Ben yarimden ayrı düştüm, vay bana yazık

Bir oda yaptırdım dururum diye
Aldım martinimi vururum diye
Hiç aklıma gelmedi ölürüm diye
Hoş bilezik, hoş bilezik, kolları nazik
Ben yarimden ayrı düştüm, vay bana yazık

Bir oda yaptırdım döşedemedim
Kahpe felek ile baş edemedim
Yalvardım, yakardım eş edemedim
Hoş bilezik, hoş bilezik, kolları nazik
Ben yarimden ayrı düştüm, vay bana yazık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir