Fuat Keyman

Beğendi iseniz lütfen paylaşın

Akademisyen, yazar. İstanbul Politikalar Merkezi Direktörüdür. E.Fuat Keyman, 1958 yılında Ankara’da doğmuştur. Annesinin adı Ferdane, babasının adı Nazif Keyman’dır.

Eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Lisans ve yüksek lisans eğitimini yaptı ve doktorasını Kanada’da Carleton University’de tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalarını
Harvard Üniversitesi ve Wellsley College´da yaptı.

Fuat Keyman, Türkiye’de ODTÜ ve Kanada’da Concordia Üniversitesi’nde ders vermiştir. Sabancı Üniversitesi’ndeki görevi öncesinde, 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ve 1994-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ders vermiş, ayrıca 1997 yazında Carleton Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır.

Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, Koç Üniversitesi Küreselleşme ve demokratikleşme Araştırma Merkezi (GLODEM) direktörü ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) kurucu yönetim kurulu üyesidir. Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, sivil toplum ve Türkiye’de devlet-toplum ilişkileri üzerine çalışmaktadır. Prof. Dr. Fuat Keyman aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi Direktörüdür. Radikal Gazetesi’nin Pazar eki, Radikal İki’de yayımlanan yazıları bulunmaktadır.

Prof. Keyman’ın Türkiye’de ve yurtdışında yayımlanmış çok sayıda kitap ve makale çalışması bulunmaktadır.

Gazeteci yazar Fehmi Koru, milliyet gazetesi yazarı Derya Sazak, Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi Dekanı Mustafa
Erdoğan’la birlikte Her pazar günü TRT 1’de yayınlanan “Politik Açılım” başlıklı programa katılmaktadır.

Fuat Keyman, Kanada’lı Cara Murphy ile evli olup Ariana Esma ve William Nazif Keyman adında iki çocuğu vardır.

Fuat Keyman, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan
63 kişilik Akil insanlar listesine Ege Bölgesinden girmiştir.

Yayınları :
Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey (İç içe Çatışmalar: Türkiye’de Milliyetçilik) (Utah University Press, Utah, 2009/10, Ayşe Kadıoğlu ile birlikte),
Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, Democracy (Türkiye’nin Yeniden-İnşası: Küreselleşme, Alternatif Moderniteler, Demokrasi) (Lexington, Oxford, 2007),
Turkish Politics in a Changing World (Değişen Dünyada Türk Siyaseti) (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007, Ziya Öniş ile beraber),
Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences (Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri) (Routledge, London, Ocak, 2005, Ahmet İçduygu ile beraber),
Globalization, State, Identity/Difference: Towards a Critical Social Theory of International Relations Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık) (Humanities Press, New Jersey, 1997),
Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye’de Vatandaşlık, (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009),
Türkiye’nin İyi Yönetimi, (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008),
Değişen Dünya, Dönüşen Türkiye (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006)
Türkiye ve Radikal Demokrasi (Alfa, İstanbul, 2001)

Bunları da Sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir