Taceddin Veli

Beğendi iseniz lütfen paylaşın

Asıl Adı: Mehmet Taceddin’dir.

Taceddin-i Veli : Fatih Sultan Mehmet, II.Bayezıt ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında yaşamıştır.

Babası Seyyid Hacı Mustafa efendi (K.S.) nahşibendi yolunda olup tüccardı. Sevgili oğlunun büyük bir veli ile terbiye olmasına dua ederdi. Babasından ve hocalarından nahiv ilmi alırken aynı zamanda ticaretle de uğraşırdı.

Taceddin Veli, günlerden bir gün rüyasında piri fani bir zâtın başına taç giydirdiğini  ‘‘oğlum sen halveti yolundaki bir zâtla terbiye olunursun’’ buyurduğunu gördü. Erzincan’a arkadaşlarıyla beraber ticaret malları satmaya vardığında Cuma namazını eda için camiye girdi. Cuma namazı sonrası vaaz veren zâtla göz göze geldi. Hoca efendi ‘‘oğlum Mehmet senin yetişmen halveti yolu iledir. Bizde o hizmetteyiz. Rüyanda başına giydirilen taç Hz. Ali deden tarafındandır’’. Vaizin elini öptü, o mübarek zâtın Muhammed (Bahaddin) Erzincani olduğunu anlayıp, talebesi olmakla şereflendi. Bu zâtın verdiği vazife ve dersleri, ilmi çalışmaları, nefsi ile mücadeleleri başardı, zahir ilimlerini kuvvetlendirdi. Batın ve mukaşefe ilimlerinde olgunluğa erişip, kâmilleşti.

Kuran-ı Kerimde ‘‘Deki rabbinin sözleri için(bütün denizler) mürekkep olsa, bir o kadar da ilaveler de getirse dahi Rabbinin sözleri bitmeden önce denizler tükenecektir. Hz Ali (R.A.) ‘‘isteseydim yalnız Fatiha suresinin tefsirinden 70 deve yükü kitap yazardım. Göğsüne işaret ederek ehlini bulsam burada çok ilim vardır’’. Buyurdu. Taceddin-i Veli hazretleri (K.S.) dünya ve ahiret ilimleri  ile züht ve takvası ile verdiği hizmetler ve gayretleri sayesinde, çok sayıda ilim, bilim ve tasavvuf ehli talebeler, hoca efendiler yetiştirdi. Halkın hastalıklarına şifa, dertlerine deva oldu. Şöhreti Osmanlı devleti ve dünyanın her tarafına yayıldı. İnsanlar kelebeğin ışığa aşık olduğu gibi dergahının etrafında cem olmaya başladı. İlim ve devlet adamları ziyaretlerine gelip feyz aldılar, işlerinin başlarına döndüler. Kendi yetiştirdiği hoca efendilerden bir kısmını yurt içine, bir kısmını yurt dışına göndererek İslam’ın yayılmasına ve gelişmesine vesile oldu. Talebeleri yurt içi ve yurt dışında onun adına dergahlar, tekkeler, zaviyeler, aşhaneler, camiler inşa ettirdiler.

Bu mübarek zât 1413 yılında kendi adı ile anılan Taceddin Veli mahallesindeki Taceddin camisini inşaa ettirerek büyük br vakıf kurmuştur. Bu vakıftan yüzlerce yıl devlet ve öğrenciler istifade etmişlerdir. Vakıf halen devam etmektedir. Vakıf mallarının bir kısmı üzerinde Esenyurt, Nurihas, Osmanlı, Selçuklu, Danişment ve Tacettin Veli mahalleleri vardır.

Sultanlar Sultanı Taceddin- i Veli Seyyid olup altın silsileye dahil olup soyu Abdulkadir Geylaniden Hz Muhammed (SAV) oradan İbrahim aleyhisselama dayanan bir Allah dostudur. Kendinden sonrada neslinden Taceddin Veliler gelmiştir. 17. Asırda Ankara hamamönünde Taceddin Veli dergahı mevcut olup bir çok devlet adamı ve İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy bu dergahta yetişmiş ve İstiklal Marşını burada yazmıştır.

Başbakanlık arşivleri Osmanlı sicilleri, vilayet salnameleri açılıp neşredildikçe daha geniş bilgiler çıkacaktır.

Kerametleri:

1.Yavuz Sultan Selim’e Bağdat’ın fetih müjdesini vermesi, sonra talebesi olması.

2.Hisarcıkta Tennuri hazretlerinin bahçesinde yemek ziyafeti sonrası piri fani bir zâtın Taceddin Veli kimdir sualine kendisinin gösterilmesi o zâtın çocuklarını evlendirmek için yardım dilemesi üzerine hizmetinde bulunan zâta şu karşıdaki ağacı sallayın dökülen yaprakları toplayıp bu zâta verin emri, toplanan yaprakların gümüş oluşu, ihtiyaç sahibine verilmesi, hizmetlinin birkaç yaprağı cebine koyup yanına gelip oturması üzerine ‘oğlum cebine koyduklarını suya at onlar çakıl taşı oldu’ demesi.

3.Yanına gelen hastaların şifa bulması.

Şehit ülkücü Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölmeden önce yapmış olduğu nasihatı üzerine mezarı külliye içinde bulunmaktadır.

Bunları da Sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir