Sütçü Kız’ın Öyküsü

Beğendi iseniz lütfen paylaşın

Sütçü Kız

Adaletiyle ün salmış olan ikinci halife Hz. Ömer, toplumsal ve siyasal hayatta adaletin sağlanması için birçok önlem almış, kararlar yayınlamıştı. Bu kararlarından biri de süt üreticileriyle ilgiliydi. Halife Ömer, süt üreticilerinin süte su katmasını yasaklamış ve bu emrini her tarafa duyurmuştu. Şehrin asayişini kontrol etmek için bir gece Medine’de dolaşırken yorulur ve biraz dinlenmek üzere bir evin duvarına yaslanır. İstemeden de olsa evin içinde anne ile kızı arasında geçen şu konuşmayı duyar:
Anne:
– Haydi kızım kalk da sütlere biraz su katıver.
Kız:
– Halifenin sütlere su katılmasını yasakladığını bilmiyor musun anne?
Anne:
– Evet, biliyorum…
Kız:
– Öyleyse Halife’nin yasakladığı bir işi nasıl yapabilirim?
Anne:
– Kalk da su koy şu sütlere… Gecenin bu vaktinde Ömer seni beni nereden görecek?
Kız:
– Ömer görmez ama Rabbim görür. Vallahi ben, O’nun göreceği yerde yapmadığım bir işi görmediği yerde de yapmam.

Halife Ömer, bu konuşmaları dinledikten sonra evine döner. İyi bir terbiye ve yüksek ahlâk sahibi bu fakir kızı
oğlu Âsım’a ister ve onunla evlendirir. İşte Allah inancının ve bu inançtan kaynaklanan ahlâkın insanın
davranışlarına olumlu tesiri…

İşin özü; ‘Başkası görmüyorsa da Allah görüyor!’ yaklaşımıdır.

Rivayet edilir ki İslam tarihinin beşinci Raşit halifesi sayılan Ömer İbn Abdülaziz’in anne tarafı bu evliliktendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir