Kanser Nedir, Kanser Çeşitleri Nelerdir?

Beğendi iseniz lütfen paylaşın
  • 1
    Share

Kanser nedir? Kanser türleri nelerdir? Hücrelerde DNA’nın hasarı sonucu hücrelerin kontrolsüz veya anormal bir şekilde büyümesi ve çoğalmasıdır

Kanser Nedir?
Kanser, hücrelerde DNA’nın hasarı sonucu hücrelerin kontrolsüz veya anormal bir şekilde büyümesi ve çoğalmasıdır. Günde vücudumuzda (DNA’da) yaklaşık 10.000 mutasyon olmasına rağmen immün sistemimiz her milisaniye vücudumuzu tarar ve kanserli hücreleri yok eder. Sağlıklı vücut hücreleri bölünebilme yeteneğine sahiptirler. Ölen hücrelerin yenilenmesi ve yaralanan dokuların onarılması amacıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Fakat bu yetenekleri de sınırlıdır. Sonsuz bölünemezler. Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre ne zaman ve nerede bölünebileceğini bilme yeteneğine sahiptir

Kanser türleri nelerdir?
Buna karşın kanser hücreleri, bu bilinci kaybeder, kontrolsüz bölünmeye başlar ve çoğalırlar. Kanser hücreleri toplanarak urları (tümörleri) oluştururlar, tümörler normal dokuları sıkıştırabilirler, içine sızabilirler ya da tahrip edebilirler. Eğer kanser hücreleri oluştukları tümörden ayrılırsa, kan ya da lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer bölgelerine gidebilirler. Gittikleri yerlerde tümör kolonileri oluşturur ve büyümeye devam ederler. Kanserin bu şekilde vücudun diğer bölgelerine yayılması olayına metastaz adı verilir.

Kanserler oluşmaya başladıkları organ ve mikroskop altındaki görünüşlerine göre sınıflandırılırlar. Farklı tipteki kanserler, farklı hızlarda büyürler, farklı yayılma biçimleri gösterirler ve farklı tedavilere cevap verirler. Bu nedenle kanser hastalarının tedavisinde, var olan kanser türüne göre farklı tedaviler uygulanır. Her kanser aynı yapıya sahip değildir.

Vücutta mutasyona uğrayan hücrelerin ancak çok küçük bir kısmı kansere yol açar. Bunun birçok nedeni vardır:

Mutasyon gösteren hücrelerin yaşama kabiliyetleri normal hücrelere göre daha azdır. Bu yüzden ölürler.
Mutasyon gösteren hücrelerin pek çoğunda bile hâlâ aşırı büyümeyi önleyen normal geridönüm kontrol düzeneği (“Tümör baskılayıcı genler”) bulunur. Bu yüzden hayatta kalabilen mutant hücrelerin çok azı kanserli hücreye dönüşür.

Sıklıkla, kanser potansiyeli taşıyan bu hücreler büyüyüp kanser oluşturmadan önce vücudun bağışıklık sistemi tarafından yok edilirler.

BÜTÜN KANSER ÇEŞİTLERİ

1. Meme Kanseri
2. Testis Kanseri
3. Kalınbağırsak ve Rektum Kanseri
4. Akciğer Kanseri
5. Rahim Boynu Kanseri
6. Rahim İç Zarı Kanseri
7. İdrar Yolu Kanseri
8. Mesane Kanseri
9. Ağız Kanseri
10. Gırtlak Kanseri
11. Prostat Kanseri
12. Cilt Kanseri

EN SIK GÖRÜLEN KANSER TİPLERİ

1. Meme kanseri
2. Akciğer kanseri
3. Prostat kanseri
4. Mide kanseri
5. Kalın Bağırsak Kanseri
6. Rahim ağzı kanseri

A’dan Z’ye kanser çeşitleri:

– Adenoid Kistik Karsinom
– Adrenal Bezi Tümörü
– Amiloidoz
– Anal Kanser (Makat kanseri)
– Ataksi Telenjektazi
– Atipik Mol Sendromu
– Beckwith Wiedemann Sendromu
– Safra kanalı kanseri
– Birt Hogg Dube Sendromu
– Mesane kanseri
– Kemik kanseri
– Beyin tümörü
– Meme kanseri
– Erkeklerde Meme Kanseri
– Karsinoid Tümör
– Carney Kompleksi
– Rahim ağzı kanseri
– Kolorektal kanser
– Duktal karsinom
– Endometriyal kanser
– Yemek borusu kanseri
– Ailesel-Adenomatoz Polipozis
– Mide kanseri
– Gastrontestinal Stromal Tümör – GIST
– HER2-Pozitif Meme Kanseri
– Kalıtsal Prostat Kanseri
– Adacık Hücresi Tümörü
– Çocuk Polipozis Sendromu
– Kaposi’s Sarkom, HIV ve AIDS
– Böbrek kanseri
– Laringeal Kanser
– Lösemi – Akut Lenfoblastik Lösemi
– Lösemi – Akut Miyeloid AML
– Lösemi – Yetişkin
– Lösemi – Çocukluk çağı
– Lösemi – Kronik Lenfositik – CLL
– Lösemi – Kronik Miyeloid – KML
– Lösemi – Akut Lenfositik (ALL)
– Karaciğer kanseri
– Lobüler Karsinom
– Akciğer kanseri
– Akciğer Kanseri – Küçük Hücre
– Lenfoma – Hodgkin
– Lenfoma – Hodgkin Dışı
– Lynch Sendromu
– Malign Glioma (habislik derecesi yüksek, çok kötü huylu)
– Mastositoz (Mast hücrelerinin bir ya da birden çok organda anormal çoğalması)
– Melanom
– Menenjiyom
– Multipl Endokrin Neoplazi Tip 1
– Multipl Endokrin Neoplazi Tip 2
– Multipl Miyelom
– Miyelodisplastik Sendrom (MDS)
– Nazofarengeal Kanser
– Nöroendokrin Tümörü
– Nevoid Bazal Hücre Karsinomu Sendromu
– Ağız kanseri
– Osteosarkom (Kemikte görülen kanser türü)
– Yumurtalık kanseri
– Pankreas kanseri
– Pankreas Nöroendokrin Tümörleri
– Paratiroid Kanseri
– Penis kanseri
– Periton Kanseri
– Peutz-Jeghers Sendromu
– Hipofiz Bezi Tümörü
– Plöropulmoner Blastom (Çocukluk Çağı)
– Polycythemia Vera
– Prostat kanseri
– Renal Hücre Kanseri
– Retinoblastom (Çocukluk Çağı)
– Tükürük Bezi Kanseri
– Sarkom
– Sarkom – Alveoler Yumuşak Parçası ve Kardiyak
– Sarkom – Kaposi (Bağ doku tümörü)
– Deri Kanseri (Melanom Olmayan)
– İnce Bağırsak Kanseri
– Küçük Intesine Kanser
– İnce Bağırsak Kanseri
– Mide kanseri
– Testis kanseri
– Timoma (Timus Bezi Tümörü)
– Tiroid kanseri
– Turcot Sendromu
– Rahim (Endometrial) Kanseri
– Vajinal Kanser
– Von Hippel Lindau Sendromu
– Wilms Tümörü (Çocukluk Çağı)
– Xeroderma Pigmentosum (nadir bir kalıtsal deri hastalığı)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir