Haco Gelin Türküsünün Hikayesi

Beğendi iseniz lütfen paylaşın

Barak aşiretinden bir bey kızı olan Hacer, güzelliği dillere destan bir genç kızdır. Hacer’i amcası oğlu almak ister. Ancak Hacer’in babası kızını bir başkasıyla evlendirmek istemektedir. Aşiretin ileri gelenleri Hacer’in babasına etme ağam töreyi bilirsin amcaoğlu attan indirir de ellere yar etmez derlerse de bey kimseyi dinlemez, Hacer’i başkasına verir.

Gel zaman, git zaman düğün kurulur. Hacer’in amcaoğlu düğün alayını basar Hacer’i vurur. Hacer hemen oracıkta can verir. Hacer’in anası kızının ardından bu ağıtı yakar.

1. Varyant Türkü Sözü
Kalk gidelim de gızım Haco gelin hele bu el bize yaramaz
Sarı saçların da nazara bulaştı daramaz
Yaralı yavrum aman
Tabibler gelse şu derdime çare bulamaz
Suçu neydi de öldürdüler gelini Haco gelini yaralı yavrum

Haco gelin olmuş da gene bögün şu Barak’ın çiçeği
Sol böğründen yemiş yağlı bıçağı yaralı yavrum aman
Suçu neymiş de öldürdüler gelini Haco gelini
Kibar gelini yaralı yavrum

Atlıların gızım Haco gelin hele bögün inişlere indiler
Ördekler de göllerine kondular gelin yavrum aman
Düğüncüler de bögün bozuk bozuk döndüler
Suçu neyimiş de öldürdüler gelini Haco gelini kibar gelini

Evlerine vardım da gızım Haco gelin hele çifte sekili
Sekisinde de bir top reyhan ekili yaralı yavrum aman
Sen ölürsen gızım Haco gelin kim olacak güzellerin vekili
Suçu neymiş de öldürdüler gelini Haco gelini
Kibar gelini yaralı yavrum

2. Varyant Türkü sözü
Kürep başı ben bağladım başına
Ağca ceren ben yazdırdım döşüne
Seni vuran da hiç doymasın yaşına
Neneyle de Haco kızım neneyle

Uzun olur bizim elin kavağı
Ağ bağladım kara çezdim duvağı
Kabul oldu düşmanların dileği
Neneyle de Haco kızım neneyle

Harbete’den bindirdiler gelini
Bereke’den aşırdılar yolunu
Ne yaman olurmuş gelin ölümü
Neneyle de Haco kızım neneyle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir