Abidin Nesimi Fatinoğlu

Beğendi iseniz lütfen paylaşın

Abidin Nesimi Fatinoğlu

Yazar, düşünür. 1911 yılında Bingöl’ün Kiğı ilçesinde doğdu. Yılların İçinden adlı hatıra kitabında, doğum yeri ve tarihini şöyle anlatır; “Babamın Kiğı kaymakamlığı döneminde Kiğı´da dünyaya gelmişim. Buna göre, doğum yılımın 1911, doğum yerimin de Kiğı olması gerekir. Oysa nüfus kaydına göre doğum yılı 1909, doğum yerim İstanbul´dur” yazmıştır.

İlkokulu Mercan Sultanisi´nde, orta ve liseyi İstanbul Erkek Lisesi´nde okudu, yüksek öğrenimini İTÜ´nün (o zamanki adıyla Yüksek Mühendis Mektebi) Su Şubesinde yaptı.

1937-1949 yıllarında serbest çalıştı. 1949´da Bayındırlık Bakanlığı hizmetinde çalıştı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kitap halindeki ilk yayını, 1933 yılında Süfyan Özelli´nin Said İsmet takma adıyla yayınladığı 9 Eylül kitabındadır. ilk dergi yazısı da Atsız Mecmua´nın son sayısında çıkmıştır.

Sayısız dergilerde sanata, ekonomiye ve sosyolojiye dair çeşitli yazıları yayınlanmıştır. 17 Ekim 1991´de İstanbul´da vefat etti.

ESERLERİ:
1.Türkiye’nin Tekamül Hamlesinde Ziya Gökalp, Sebat Basımevi, İstanbul, 1940
2.Sosyalistlere Açık Mektup,Geçit Matbaası, İstanbul, 1969
3.Marksçı Açıdan Kapitalizmin Analizi, Habora Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1974
4.Türkiye’de Sosyalizmin Teorik Sorunları, Yücel Yayınları, İstanbul, 1976
5.Yılların İçinden, Gözlem Yayınları, İstanbul, 1977
6.Nazım Hikmet mi Benerci mi?, Yücel Yayınları, İstanbul, 1977
7.Devlet Politikası, Zafer Matbaası, İstanbul, 1977
8.Türkiye Komünist Partisi’nde Anılar ve Değerlendirmeler (1909-1949), Promete Yayınları, İstanbul, 1979
9.Türkiye Avrupa Topluluğunda, Habora Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1989
10.AET’li Bilimsel Sosyalistlere Çağrı, Promete Yayınları, İstanbul, 1989
11.Marksçı Solun Birliği, Promete Yayınları, İstanbul, 1990

“Türkiye´nin siyasal, düşünsel yaşamında önemli yerler işgal etmiş kişilerle yakın ilişkilerim, sohbetlerim oldu. Bu ilişkilerimizde, sohbetlerimizde konuşulanları yazmam ve yayınlamam, tarihimizin belli bir dönemine ışık tutmak için gereklidir.

Ben genel olarak özgür düşünceli, hoşgörülü bir kişiyim. Bu itibarla yakın ilişkiler kurduğum kişiler arasında hem sağ, hem sol görüşlü kişiler yer alabilmiştir.

Örneğin, hepsi rahmetli olan Rıza Nur, Cevat Rifat Atilhan, General Ali İhsan Sabis gibi sağ eğilimli tanınanlar; Memduh Şevket Esendal gibi Kemalist tanınanlar; Mustafa Börklüce (Sarı Mustafa), Nazım Hikmet, Ferit Kalmuk (Telefoncu Ferit), Fuat Sabit, Cami Baykurt gibi sol eğilimli olanlar; Çolak Hayri gibi (Kuvayi Seyyare Komünist Partisi) yönetiminde yer alanlar, Dr. Fahri Kutlar, Erzurumlu Cafer, Ahmet Cevat Emil gibi Teşkilât-ı Mahsusa´da (İttihat ve Terakki döneminde devletin gizli tedhiş örgütü) çalışmış olanlar vardır.

Bu kişilerle geçen sohbetlerimizde edindiğim bilgiler gerçekten önemlidir. Sosyal tarihimizin belli bir dönemini aydınlatıcı niteliktedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir