Ahmet Şuayip

Beğendi iseniz lütfen paylaşın

Ahmet Şuayip

Pozitivizmin Türkiye’de tanınmasında rolü olmuş olan felsefeci, hukuk adamı ve düşünür. Ahmet Şuayip, 1879’da İstanbul’da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Fatih Rüştiyesi ve Vefa İdadisi’nde yapan Ahmet Şuayip, yükseköğrenimini Hukuk Mektebi’nde tamamladı. Hukuk Mektebi’ndeki öğrenciliği sırasında bir taraftan da Orman ve Maadin Vekaleti’nde çalıştı. Daha sonra bitirdiği okulda İdare ve Devletler Hukuku müderrisliği yaptı. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul Maarif Müdürlüğü ve Divanı Muhasebat (Sayıştay) savcılığı görevlerinde bulundu.

Ahmet Şuayip, 1910’da zamanında müdahale edilemeyen bir apandisit yüzünden genç sayılabilecek yaşta yaşama veda etti.

Ahmet Şuayip, Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı “Hayat ve Kitaplar” ve “Ulum-i Siyasiye ve İçtimaiye” başlıklı söyleşileri ile Batı düşün ve sanat dünyasını izleyen çalışmalar yaptı. Rıza Tevfik ve Mehmet Cavit ile birlikte çıkardıkları Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye dergisinde ekonomi ve toplumbilim alanında inceleme yazıları kaleme aldı.

Ahmet Şuayip, Servet-i Fünun kuşağı içinde bilim ve araştırmaya yönelen yazarlardan biriydi. Fransız edebiyatının önde gelen eleştirmenleri, Gustave Flaubert gibi ünlü ve yol açıcı bir gerçekçi, ünlü Alman tarihçilerini “Hayat ve Kitaplar” kitabında topladı. Ayrıca ünlü Fransız natüralisti Emile Zola ve romanları üzerine de seri makaleler kaleme aldı.

Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı bu makalelerinden pek çoğu bu kitapta yer almadı. Ahmet Şuayip, ayrıca Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye dergisinde yayımlandığı makalelerinde sosyal araştırmalara yöneldi. Türk edebiyatının deneme-eleştirme-araştırma alanlarında her zaman boş kalan bir alanı, yaşadığı dönemde hakkı ile dolduran bir yazardı.

ESERLERİ

Şiir:
Eş’ar-ı Vefâ, İst., 1304/1911

Çeviri:
Vehametli Sevdalar (E. Gonzalez; İsmail Safa ile)

Eleştiri:
Esmar-ı Matbuat
Hayat ve Kitaplar
Ulum-i İktisadiye ve İçtimaiye
Hukuk-ı Umumiye-i Düvel
Hukuk-ı İdare.

Bunları da Sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir