Kadın Nedir, Çiçek Nedir – Ahmet Haşim

Beğendi iseniz lütfen paylaşın

Kadın Nedir, Çiçek Nedir?

Kadın nedir?.. O münevver menekşedir ki uçar,
Samîm[1]-i hüsn-ı bahârında hande-i âfaak[2],
Çiçek nedir?.. O da bir aşk-ı mütebessimdir ki
Şemîm[3]-i rûh-ı behîm[4]inde bir kadınlık var!..

Çiçek meâl-i ebed[5]den terekküb etmiş ise,
Kadın hayâl-i ezelden temessül[6] etmiştir.
Bu mâh ü mihr[7]e mutâbık bir teşâbüh[8]tür;
O, rûh-ı rikkat[9]e âit, bu kalbe ait ise…

Kadın, semâ; o da bir nuhbe[10]-î tesellîdir,
Kadın, çiçek, o da bir hande-î nihânidir;
Bu iki rûh-ı nefîsin meâli sevdâdır!..

Bu cân-rübâ[11], bu iki Zühre, böyle hem-dil iken,
Sezâ mıdır ki demek aşka, sen çiçeksin, sen;
Sezâ mıdır ki demek her şeye kadınlıktır?..

Ahmet HAŞİM
(Göl Saatleri, 1921)

Vezin: Mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fâ’lün)
——————————————————-
[1] Merkez, öz, göbek.
[2] Ufukların gülmesi.
[3] Koku. Hoş koku.
[4] Düz siyah şey. Alacasız hayvan. Dik, pürüzsüz ses.
[5] Sonsuzluğun anlamı.
[6] Benzeşmek, bir şekle girmek.
[7] Güneş, aşk, nikah bedeli.
[8] Birbirine benzeme. Benzeşme.
[9] Acıma, incelik, yufka yüreklilik. Yumuşaklık.
[10] Her şeyin en iyi, seçkini. Korkak.
[11] Güzel, dilber.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir