Söyleyin Anama Damda Yatmasın (Şahin Bey) Türküsünün Hikayesi

Beğendi iseniz lütfen paylaşın

Söyleyin Anama Damda Yatmasın (Şahin Bey) Türküsünün Hikayesi

Bin dokuz yüzlü yılların başı. Türk tarihinin hüzün dolu yılları da denilebilir bu yıllara… Koskoca imparatorluk çökmüş ve onun düşmanları en iyi payı alabilmek için hiç zaman kaybetmeden, bütün güçleriyle saldırıya geçmişler. Türk insanının elinde avucunda kala kala küçük Anadolu toprakları kalmış. Fakat düşman ona da razı olmamış. “Türklerin elinde hiçbir şey kalmamalı. Onların yeri Asya bozkırları. Türkleri oraya sürmeliyiz.” düşüncesiyle acımasızca saldırmışlar. Yemen’de, Kafkaslar’da, Cezayir’de, Sina Çölleri’nde şahadet şerbeti içen kocalarına, çocuklarına, kardeşlerine nispet, sıra Anadolu topraklarına gelince kadınlar, kızlar cepheye koşmuş. Düşmana iman dolu göğsünü siper etmiş…

Dünyanın en gelişmiş silahlarıyla donatılmış düşman orduları Anadolu şehirlerini bir bir işgal ediyordu. İşte bu işgallerden birisi de Antep’de yaşanıyordu. Kahraman Türk insanı bu haksız işgallere karşı göğsünü siper ediyordu. Bu kahramanlardan biri de Antep’i, bir köprü başında ölümüne savunan Şahin Bey’di. Anadolu’nun diğer şehirlerinde nice adı bilinmedik Şahin Beyler, bu topraklar uğruna canlarını feda etmedi mi?

Şahin Bey Umumi Harpte İhtiyat zabiti olarak Sina cephesinde bulunur ve İngilizlere esir düşer. Esaretten kurtulduktan sonra Antep’e gelip silaha sarılarak Fransızlara karşı savaşır. Başına topladığı üç-beş cengaverle, Kilis yolunda bir cephe oluşturur. Fransız miralayı Andrean’ın idaresinde üç tabur piyade (bir Cezayir Avcı Taburu, bir Senegal Avcı taburu, bir Müstemleke Taburu), iki süvari bölüğü, bir Cebel bataryası, bir istihkam bölüğü, bir nakliye bölüğü, 400 araba, bir seyyar hastane, hülasa kuvvetli bir Fransız müfrezesi, 25 Mart 1920 tarihinde, Artep’i işgal etmek üzere Kilis’ten hareket eder. Miralay Andrean “Suriye ve Kilikya Muharebesi” adlı eserinde bu hareketi şöyle anlatır: “Kilis’ten Antep’e giden yol, Sincapsu, Kazıklı, Elmalı, Küçük Kızılhisar gibi birçok geçitlerden geçiyor ki, dar alan bu geçitlerin iki yanındaki sırtlar, yolu çok iyi ateş altında bulundurur.

Çeteler, birisi Balık Suyu üzerindeki köprüyü ateş altına almak üzere Kazıklı Şimalindeki tepelerde, diğeri Elmalı geçidinin methalini müdafaa eden Elmalı sırtlarında olmak üzere iki mevzi tertip etmişlerdi. Şahin Bey, Elmalı sırtlarındaki çetenin komutanıydı.” Tarih 28 Mart 1920’ydi. Şahin Bey, Gaziantep’imizin korunmasında, birkaç kahraman arkadaşı ile köprü başını tutarak, düşman sürülerini yurduna sokmayan, korkusuz Türk kahramanıdır. Bu kahraman Türk evladı, çok sayıdaki, kendi birliğinden kat kat fazla düşman askerleri karşısında yılmadan, aslanlar gibi savaşmış. Şahin Bey: “O hain düşman, benim ve arkadaşlarımın cesedini çiğnemeden Antep’e giremez. Antep’i düşman çizmelerine çiğnetmemeye ant içtik.” diyerek köprü başını tutmuşlar. Öyle bir savaş olmuş ki, Şahin Bey ve çetesinin yiğitliği onların şehit düşmelerinden yıllar sonra bile unutulmamış. Bu ağıt da tüm kahraman Türk şehitleri adına Şahin Bey için yakılmış.

Anama söyleyin damda yatmasın
Çuha şalvarıma uçkur takmasın
Oğlum gelir deyi yola bakmasın
Vurun Türk uşağı namus günüdür

Uyan Şahin uyan gör neler oldu
Sevgili Antep’e düşmanlar doldu.

Şahin’i sorarsan otuz yaşında
Süngüyle delindi köprü başında
Çeteler oturmuş ağlar başında

Uyan Şahin uyan gör neler oldu
Sevgili Antep’e düşmanlar doldu.

Anama söyleyin malımı satsın
Kanlı gömleğimi bağrına bassın
Nişanlım güzeldir kardaşım alsın
Kardaşım almazsa ellere kalsın

Uyan Şahin uyan gör neler oldu
Sevgili Antep’e düşmanlar doldu.

Şahin Bey düşmana ilk kurban oldu
Fransız kuvveti Antep’e doldu
Analar, bacılar saçların yoldu

Uyan Şahin uyan gör neler oldu
Sevgili Antep’e düşmanlar doldu.

Uyan Şahin uyan uyanmaz mısın?
Diz çöküp düşmana dayanmaz mısın?
Al kızıl kanlara boyanmaz mısın?

Uyan Şahin uyan gör neler oldu
Sevgili Antep’e düşmanlar doldu.

Uyan Şahin uyan yaran çok mudur?
Düşmandan öcünü alan yok mudur?
Saplanan bağrına yoksa ok mudur?

Uyan Şahin uyan gör neler oldu
Sevgili Antep’e düşmanlar doldu.

Şahin Bey vuruldu yollar açıldı.
Antep’in üstüne matem saçıldı
Birçok camilere çanlar takıldı

Uyan Şahin uyan gör neler oldu
Sevgili Antep’e düşmanlar doldu.

Çeteler durmayıp birden bozuldu
Şanlı bayrağımız kanla yazıldı
Zavallı vatana mezar kazıldı

Uyan Şahin uyan gör neler oldu
Sevgili Antep’e düşmanlar doldu.

Kimi yaralanmış kanlar saçıyor
Kimi süngülere bağrın açıyor
Kimi yavrusunu almış kaçıyor

Uyan Şahin uyan gör neler oldu
Sevgili Antep’e düşmanlar doldu.

(Yöresi: Gaziantep; yayımlayan: Hikmet Turhan DAĞLIOĞLU)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir