Vücut Ateşi ve Ateş Ölçme Yöntemleri

Beğendi iseniz lütfen paylaşın

Vücut Ateşi Hakkında

Vücudumuzun hastalıklara ve herhangi bir enfeksiyona karşı gösterdiği tepkidir. Mikrobik, bakteriyel, eklem romatizması, tümörler gibi birçok hastalıkta muhakkak vücuttaki ısı seviyelerinde değişkenlik meydana gelmektedir. İnsan vücudunda olması gereken ısı değeri 36,5 C’ dir. Bu oran bebekler de 36,8 C seviyesinde olabilir.

  • Hafif Ateş 38-38.5 derece
  • Orta Ateş 38.5-39 derece
  • Yüksek Ateş 39-40 derece
  • Hiper Ateş 40-43 derece

Hangi Bölgelerde Ateş Ölçümü Yapılır?
Ateş ölçümü, ölçümün yapıldığı ortam, kişinin normal vücut ısısına göre değişiklikler gösterir. Ağız, kulak, koltuk altı, makat, alın, kasık gibi noktalarda vücut ısısı ölçümü yapılabilir. En sağlıklı rektal ( Makat ) yoldan yapılan ölçümdür. Kasık ve makattan alınan değerler ile diğer bölgelerden alınan ısı seviyeleri arasında 0,6 C’lik fark bulunmaktadır. Ölçümü yaparken bu farkı da gözetmek doğru olacaktır.

Ateş Ölçüm yöntemleri
Ateş, civalı standart termometre, elektronik termometre, kulaktan infrared ışınları yoluyla elektronik ölçüm, emzikli elektronik termometre, ısıya duyarlı film yöntemi (likit kristal veya plastik bant) ile ölçülebilir. Ateş değerlendirilmesi ya Celcius (santigrad;C) ya da Fahrenheit (F) olarak belirtilir.Bunların dönüşümü; C x 1.8 + 32 = F olarak yapılabilir.

Oral yolla(sublingual) ölçüm:
Genellikle 5 yaş ve üzerinde kullanılır. Bu bölge merkez vücut sıcaklığının direkt göstergesi olan eksternal karotid arterin ana dalı tarafından kanlandığı ve ortam sıcaklığından fazla etkilenmediği için avantajlıdır. Ancak hastanın mutlak uyumunu gerektirmesi dezavantajdır. Sublingual ölçülen ısı 37,4 C -38,4 °C ise subfebril ateş, 38,5-39,0 °C arasında hafif ateş, 39 °C-40 °C yüksek ateş, 41 °C ve üzeri ise çok yüksek ateş olarak kabul edilir.

Aksiller ölçüm (koltuk altı):
Güvenilir oluşu, uygulama kolaylığı açısından avantajlıdır. Takip zorluğu (yerinden oynaması), uzun uygulanma zamanı ihtiyacı, ciltte ateş sonucu oluşan vazokonstrüksiyona ve terlemeye bağlı olarak gerçekten daha düşük değerler gösterebilmesi dezavantajdır. Aksiller ölçümde ateş 37,2°C nin üzeri değerler kabul edilir. Aksiller bölgeden elde edilen değerler rektal ısıya kıyasla 1 °C, sublingual ısıya kıyasla 0,5 °C düşüktür.

Bebeklerde Ateş
Bebekler de sıklıkla karşılaştığımız ateşlenme durumu ilk deneyimi olan anne ve babalar için bir panik ortamı yaratabiliyor. Bu aslında telaşlanacak bir durum değil aksine sizleri doğruya sevkedecek bir durumdur. Ateşlenme birtakım hastalıkların habercisi olduğu gibi aynı zamanda bu rahatsızlıkların önüne geçebilmek için bizi önceden uyarak bir mekanizmadır.

Bebeklerde Ateş Sınırı
Bebeklerin vücut ısı’sı 37,5 ila 38 C arasında olmalıdır. Ateş ölçme süresi cam veya dijital aletler ile yaklaşık 3 dakika olmalıdır. Gelişen teknoloji ile piyasa giren dijital ölçüm aletleri ise çok daha kısa sürede sonuç vermektedir. Bu cihazların doğru kullanımı için prospektüsü okumanız gerekmektedir. Bu cihazların sonuçlarını şüphe halinde teyit etmeniz gerekirse koltuk altı ölçümü ile değerler eşleştirilebilir.

Rektal ölçüm:
Dış ortam sıcaklığından etkilenmeyen bir bölge oluşu ve yaş ile kullanım kısıtlılığı olmamasından ötürü avantajlıdır. Küçük çocuklar için korkutucu, büyük çocuklar için psikolojik olarak örseleyici oluşu, hijyenik olmaması, nötropenik hastalar için riskli olması, ağrı, daha uzun süre gerektirmesi ise dezavantajlarıdır. Rektal ısının 37,6 °C üzerinde oluşu ateş kabul edilir.

Kulaktan ölçüm:
Ateş tayini için hipotalamusun termoregülatuar merkezine anatomik olarak yakınlığından dolayı teorik anlamda en ideal bölgedir. Hızlı ölçüm olanağı, ortam sıcaklığından etkilenmemesi, enfeksiyon riski taşımaması nedeniyle de avantajlıdır. 3 yaşın altında değişken sonuçlar vermesi, kullanıcı eğitmi gerektirmesi dezavantajlarıdır. İnfrared termometreleri (Lazer veya Uzaktan ölçüm termometresi olarak da adlandırılır) kullanılır. 38 °C üzerinde oluşu ateş kabul edilir.

Kaynak: https://www.tiplopedi.com/Ateş_Ölçüm_Yöntemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir