Uluğ Nutku

Beğendi iseniz lütfen paylaşın

Uluğ Nutku

Türk Felsefeci ve akademisyen. Prof. Dr. Uluğ Nutku, 1935 yılında Sivas’ın Zara ilçesinde doğdu. 1956’da Robert Kolej’i bitirdi. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu.

1964’de fahri asistan olarak aynı fakültenin Sistematik Felsefe ve Mantık kürsüsünde göreve başladı. 1969’da kadrolu asistan oldu. 1974’de “Yeniçağ Felsefesinde Apriori Problemi” başlıklı çalışmasıyla doktorasını verdi. 1978’de “İnsan ve İnsanlık Kavramları Üzerine Antropolojik-Etik Bir Çalışma” başlıklı teziyle doçent oldu. 1979’da doçent kadrosuna atandı. 1990’da Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Bölümünün bağımsız bölüm olmasına katkıda bulundu.

Mersin (1994) ve Cumhuriyet(2000) Üniversitelerinde Felsefe Bölümlerini kurdu. Türkiye’nin önemli felsefecilerinden olan Nutku, Cumhuriyet ve Çukurova Üniversitelerinde dersler vermektedir. Ayrıca İngilizce, Almanca, Fransızca ve Latince bilmektedir. Nutku “Felsefeylemek” kavramını dilimize kazandırmıştır.

Felsefeci ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Uluğ Nutku 17 Kasım 2014 yılında Mersin’de hayatını kaybetti.

“Uluğ Nutku, çeşitli vesilelerle kaleme aldığı ya da sunduğu çalışmalarını İnsan Felsefesi Çalışmaları başlıklı bir kitapta bir araya getirdi ve baştan beri insan sorunlarıyla ne denli yoğun bir biçimde uğraştığını, tüm çabasının insanı anlamaya yönelik olduğunu apaçık bir biçimde gözler önüne serdi. Felsefeye ilişkin çabasını özel olarak insan dolayımında sergileyen Uluğ Nutku, felsefeyi bir masa başı etkinliği olarak değil, kuramsal temelli gözlemlere dayalı bir kavrama/anlama yolu olarak görüyor.” (Betül Çotuksöken)

“Nutku’ya göre, felsefe bir “karşıt kültür”dür, kültürün karşıt unsurudur: “Felsefe karşıt kültürdür, -mevcut kültürün içinde, onu tartışan ve tartıştıran, geliştirici karşıt kültür. Mevcut kültür, karşıtını barındırdığı sürece serpilir. Toplumlar felsefesiz pekala yaşayabilir, ama bu hep kendini tekrar eden bir yaşayıştır. Gerçi kendini tekrarda, özdeşliği sürdürme uğruna, yaşanan şimdi geçmişe feda edilirse, yaşayış donuklaşır; geleneklerde geliştirici olanlarla köstekleyici olanlar ayırt edilemez duruma gelir, tek-biçimlilik, tek-seslilik toplum hayatını ölüme sürükler.”(Nutku 2011: 36)

Nutku, çeşitli dergilerde yayımlanmış yazılarını 1998’de İnsan Felsefesi Çalışmaları adıyla kitaplaştırdı. İkinci kitabı Felsefe ve Güncellik adıyla çıktı (2005). İnsan felsefesiyle, değerlerle, etikle, hukukla, egemenlikle, küreselleşme, savaş ve demokrasiyle ve daha nice tarihsel ve güncel problemlerle ilgili yazılardan oluşan bu kitap, felsefenin güncel sorunlar bağlamında da yapılabileceğinin ve filozofun ülke ve dünya sorunları karşısında suskun kalmaması gerektiğinin somut bir örneği durumundadır. 2006’da ise Nutku’nun Daha Güncel Felsefe kitabı yayımlanır. Önceki kitabın devamı niteliğinde yazılardan oluşur. Nutku’nun felsefe sorunlarını, “genelliğinde güncel, güncelliğinde genel” bakımdan incelemesi de, onun önemli ve özgün yönlerinin başında gelir. Çeşitli yerlerde yaptığı konuşmaların ve sunduğu bildirilerin metinlerinden oluşan Gezgin Felsefe kitabı ise 2011’de basılır. Hocanın sağlığında yayımlanan son kitabı ise 2012’de çıkan İnanmanın Felsefesi’dir. Ölümünden sonra ise, 2015’te Yeniçağ Felsefesinde Apriori Problemi adlı kitabı ile birlikte tüm şiirlerini kapsayan Üç Demet Şiir adlı kitabı yayımlanır.

Bilindiği gibi dergiler, bir toplumdaki düşünce hayatının can damarları demektir. Uluğ Hoca, felsefe dergilerinin yayımlanmasında da önemli katkılar sağlamış bir kişidir. Adana’da bulunduğu yıllarda arkadaşlarıyla birlikte yayımladıkları Artı dergisi bu bağlamda anılabilir. Bir süre Felsefelogos dergisine de katkılarda bulundu. Son zamanlarında ise Özne dergisinin “inanma” konulu sayısının editörlüğünü yaptı. Son anına kadar felsefeyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Son günlerini oldukça acılı-ağrılı bir biçimde geçirse de okumayı ve yazmayı sürdürdü. Hocası Mengüşoğlu’nun kitaplarının yeni basımlarının hazırlanmasına katkılarda bulundu.” Mustafa Günay Evrensel Gazetesi

Kitapları
* İnanmanın Felsefesi, 2012 (Anı Yayıncılık) (ISBN 978-605-4434-81-0)
* Daha Güncel Felsefe, 2006 (Anı Yayıncılık) (ISBN 9944-474-06-1)
* Felsefe ve Güncellik, 2005 (Bulut Yayınları) (ISBN 9789752861176)
* Ur Uruk Urşu – Şiir Damlası Tarih (şiir kitabı), 2005 (Anı Yayıncılık) (ISBN 9756376856)
* İnsan Felsefesi Çalışmaları, 1998 (Bulut Yayınları) (ISBN 9789758295135)

Notlar
* 70. yaş günü için öğrencileri ve akademisyen arkadaşları “Uluğ Nutku’ya Armağan” kitabını yayımladılar. (ISBN 9789751024350)

Bunları da Sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir