Sevim Belli

Beğendi iseniz lütfen paylaşın

Sevim Belli

Sosyalist yazar, doktor, çevirmen ve aktivist. Sevim Belli veya Sevim Tarı, 27 Nisan 1925 yılına İstanbul’da doğdu. Ünlü bir aileye mensup olup, armatör Rıza Kalkavan, anne tarafından dedesidir. Sevim (Tarı) Belli bu yüzden Beylerbeyi’ndeki Nazım Kalkavan Yalısı’nda büyüdü. Eski emniyet müdürlerinden İsmail Hakkı Tarı’nın kızı, siyasetçi ve yazar Mihri Belli’nin eşidir.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okudu ve Paris’te uzmanlık eğitimi aldı. Ancak mesleğini yapmayarak ömrü boyunca Türkiye sosyalist-komünist hareketinin içinde ve hizmetinde oldu. Bu hareket içinde hapislerde yattı, sürgünlere gitti. Sosyalist hareket içinde daha çok kadın hakları alanında verdiği savaşımla öne çıktı. 1951 Tevkifatı’nda tutuklanan ilk kişidir. Hapishanede tanıştığı Mihri Belli ile 1957 yılında yine hapishanede evlendi. 2008 yılında, kurucularından olduğu Sosyalist Parti Genel Başkanlığına seçildi.

Sevim Belli, Sosyalist Parti Genel Başkanlığına seçildikten sonra yaptığı konuşmada, partinin kuruluş amaçlarını şu sözlerle anlatmıştı: “Sosyalizm; sömürülenler, ezilenler, mazlum milletler, kadınlar, çocuklar, engelliler, baskı altında tutulanlar, dışlananlar için adalet istemektedir. Sosyalist demokrasi tüm ezilenler için, bu arada özellikle iki kere ezilen kadınlar için pozitif ayrımcılığın savunucusudur.” Partinin ayrıca; kadın, Kürt sorunu ve işçi mücadelesine önem verdiğini; bugünün ezilenlerini aydınlık yarınları kurma mücadelesinde yanlarında görmek istediklerini söylemişti.

Türkiye Gizli Komünist Partisi’nin önde gelen adlarından yazar Vedat Türkali’ye yazıldığı düşünülen ve “Yaşadığım dönemin devrimci tarihini aydınlatmak, Türkiye’nin devrimci hareketinin tarihini belgelemek gibi iddialı bir amacım yok. Yaşadığım 65 yıl içinde gerek Türkiye’de gerekse dünyada pek çok olaylar oldu ve değişiklikler gerçekleşti. Bunlar benim yaşamımı da etkilediler elbette. Kimileri çok derin izler bıraktı bende. Dolayısıyla okuyucuya ilginç gelebilir. Her insanın yaşamı, insan olmakla, kulak kabartılmaya değer diyorum. Yeter ki yüreğini koyarak bunu sunmayı bilsin. Türkiye’nin Marksist devrimci hareketini bir ucundan gücü yettiğince tutmuş dürüst bir insanın, bir insan olarak ve özellikle de Türkiyeli bir kadın olarak yaşamını, kişiliğini oluşturan öğeleri de dikkate alarak, yalın bir biçimde anlatmağa çalıştım.” dediği “Boşuna mı Çiğnedik?” adlı anıları ile politik yaşamından kesitlerin anlatıldığı bir kitabının yanında pek çok çeviri eseri bulunmaktadır.

“Bir zamanlar benden Babıali basınında ‘Sevim Tarı’nın nişanlısı’ diye söz ederlerdi. Tanışmamız Sansaryan Han’ın (İstanbul Emniyet Müdürlüğü) hücrelerinde tam tecrit durumunda oldu. Onlar seni tecrit ederler. Amaçlarına daha kolay ulaşabileceklerini umarlar. Senin görevin tecridi delmek, ne dönüyor bilmektir. Biz bunu yapmakla kalmadık, tanışmamız Sultan Ahmet Cezaevi’nde nikâhla sonuçlandı. Bütün ömür sürecek bir birliktelik olacaktı bu. Sevim Belli’nin hayat öyküsü uzun, birkaç satırda anlatamazsın.” (Mihri Belli)

ESERLERİ:

ANI-DENEME:

 • Boşuna mı Çiğnedik? (1994).

Türkçeye çevirdiği bazı kitaplar

 • Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, Sol Yayınları
 • Charles Darwin, Türlerin Kökeni, Onur Yayınları (Ekim 2005)
 • Charles Darwin, İnsanın Türeyişi, Onur Yayınları (Haziran 2002)
 • İbn-i Haldun, Mukaddime (3 cilt), Onur Yayınları (Kasım 2011)
 • Karl Marx, Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i, Sol Yayınları
 • Karl Marx, F. Engels, Anarşizm Üzerine, Sol Yayınları
 • Karl Marx, F. Engels, Alman İdeolojisi [Feuerbach], Sol Yayınları
 • Karl Marx, F. Engels, Fransa’da Sınıf Savaşımları 1848- 1850, Sol Yayınları
 • Karl Marx, Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i, Sol Yayınları
 • Karl Marx, Ücretli Emek ve Sermaye, Sol Yayınları
 • F. Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Sol Yayınları
 • Vladimir İlyiç Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, Sol Yayınları
 • Georges Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri, Sol Yayınları
 • Zubritski Mitropolski, İlkel, Köleci ve Feodal Toplum Kapitalist Öncesi Biçimler, Sol Yayınları
 • Zubritski Mitropolski, Kapitalist Toplum, Sol Yayınları

Bunları da Sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir