Ateizm ve Ateistlik Nedir?

Ateizm Nedir? Ateizm tanrı fikrine, tanrılara, dinlere, ruhsal varlıklara ve metafizik inançlara inanmayı reddeden bir düşünce akımıdır. Bu akım mutlak bir tanrıya inanan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi semavi dinlerin […]

Cinsel İstimsar Nedir?

Cinsel İstismar Nedir? Kişinin başkaları tarafından cinsel olarak kötüye kullanılması, suistimal edilmesi, istemediği halde başkalarının cinsel yönelimlerine hedef olması duruma cinsel istismar deniliyor. Cinsel istismar özellikle kadın ve çocuklara muraz […]