Ah Yalan Dünya Türküsünün Hikayesi

Ah Yalan Dünya Türküsünün Hikayesi Her zaman deriz ya Anadolu’da insanlar dertlerini, isteklerini, arzularını dile getirmek için saz çalıp türkü  söylemişler. Dertlerini ya içlerine gömmüş veya türkülerle dillendirmişler… Bu türkünün güftesi Neşet Ertaş’a aittir. Bir mecliste dünya halinden ve geçim sıkıntısından dem vurularak kendine sorulan sorulara karşılık olarak bir cevap niteliğinde bu türkü ilham olarak […]

Karadır Kaşların Ferman Yazdırır Türküsünün Hikayesi (video)

Karadır kaşların ferman yazdırır türküsünün kahramanı Mustafa Tuna’dır. Mustafa Tuna Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindendir. 1944 yılında Mustafa, komşu kızına tutulur. Tutulur tutulur ama gel gör ki;kızın babası Rum’dan dönme olduğu için Mustafa’nın babası istemez. Nuh der peygamber demez. Komşu kızına almaya yanaşmaz. “Ben soyuma Rum kanı katmam” diye itiraz eder. İtiraz eder eder de gönül bu […]

Erzincan’a Girdim Ne Güzel Bağlar Türküsünün Hikayesi

Türkler sıkıntılardan, yokluklardan, savaşlardan doğmuştur. Türküler insanlarımızın dertlerini, hüzünlerini, sıkıntılarını dile getirmek içindir. İşte bu türkülerden biri daha; Birinci Dünya savaşında Anadolu dört bir yandan düşman askerleriyle kuşatıldı. Sömürgeci devletler Anadolu’nun içlerine doğru ilerleyip, Anadoluyu, yakmaya, yıkmaya, ve yağmalamaya başlamışlardır. 1916 yılında Ruslar Osmanlı Vatandaşı olan Ermeni’lerle birleşerek  Erzurum’u alarak Erzincan’a doğru ilerlemeye başlarlar. Buldukları […]

Sürgün Türküsünün Hikayesi (Ozan Arif’in şiiri ve yorumu)

Bazı meseleler, olaylar var ki; anlatsan, anlatamazsın gözlerin dolar, anlatacakların boğazına düğümlenir, için yanar. İşte bir nesil vardır ki; bu nesil bu memlekette bu memleketin bekası için toprağa düştü şehit oldu. Kudretliler seyrettiler. Ne zaman ki iş çığırından çıktı onların deyimiyle “ihtilaller olgunlaştı”, işte o zaman o günün kudretlileri el koydular. Vatan için kardeşlerini kaybedenleri […]

Yürüyorum Dikenlerin Üstünde Türküsünün Hikayesi

Ülkemiz devamlı olarak süregelen darbelere maruz kalmıştır. 12 Eylül Darbesi’de bunlardan biridir. 12 Eylül darbesi ki; İnsanlarımızı yıllar boyu ezmiş, zindanlarda çürütmüş, işkencelerle öldürmüş, Kenan Evren’in başını çektiği bir diktatör’ün darbesidir. Gencecik insanları bir sağdan bir soldan diye dar ağaçların da öldürmüş, şehit edilen insanların suçsuz olduğu asıldıktan sonra anlaşılmış. İşte bu türkü o dönemi […]

İki Keklik Bir Kayada Ötüyor Türküsünün Hikayesi (Zara seslendiriyor)

Derler ki; Balıkesir’e bağlı Edremit İlçesinin, Güre köyünün halkından Kahveci Mehmet Şevket efendinin Şöhret isminde bir karısı varmış. Bilirsiniz Balıkesir denince akla ilk gelen şey zeytindir. Hasat zamanı bütün köylüler zeytin toplamaya giderlermiş.  Şöhret hanım zamanın zenginlerinden olduğu için; zeytin toplamaya giderken cam topuklu ve rugan ayakkabılar giyermiş, elbiseleri de oldukça güzel ve diğer köylülerden […]

Odasına Vardım Gayfe Pişirir Türküsünün Hikayesi

Yıllar önce savaşların yoğun olduğu dönemlerde; Anadolu insanı, kah Çanakkale, kah Yemen Kah Trablusgarp, Kah Mısır süregelen savaşlara katılmış kimi yuvasına geri dönmüş, kimi esir olmuş, kaybolmuş, kimi şehit olmuş… O yıllar askerliğin uzun olduğu, meşakkatin bol olduğu yıllardır. İşte o yıllarda Erzincan’dan bir delikanlı uzun yıllar sevdiği yavuklusu ile nihayet evlenir. Gelinle bir hafta […]

Sefil Baykuş Türküsünün Hikayesi (Murat Çobanoğlu sesinden)

Hıfzı, çocukluğunda amcası Sail Bey’in kızı Ziyade ile birlikte büyür. Ziyade 15 yaşına girince halk tarafından ince hastalık olarak bilinen verem hastalığına yakalanarak ölür. Amcası kızı Ziyade’nin genç yaşta ölmesi ile yıkılan Hıfzı mezarlığa gider. Mezarlığı bir viraneye benzetir. Viranede baykuşların tünediğini düşünür. Ziyade’yi bu viranede yatarken görünce bir baykuşa benzetir. Ama bu baykuşun sefil […]

Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa Türküsünün Hikayesi (ve videosu)

Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa türküsü Azerbaycanlı besteci Mehmet Türkel Bey tarafından yazılarak,  Azerbaycan halkı adına büyük önder Atatürk’e ithaf edilmiştir. Bu eser, ilk kez 6 Ekim 1924 yılında Atatürk’ün Kars’a geldiği an, Kars tren garında karşılama töreninde okunmuş ve oyun olarak da oynanmıştır. O tarihten bu yana insanlarımızın dilinde kah marş gibi, kah türkü […]

Bir Sandığım Vardı Sırmadan Telden Türküsünün Hikayesi

Rivayete göre; Olay 1915 yıllarında Ermeni mezaliminin olduğu yıllara rastlar. O yıllarda Ermeniler Doğu Anadolu illerinde büyük soykırım yapmışlar ve o bölgeleri kan gölüne çevirmişlerdi. Bu Ermeni çeteleri bir gün Erzurum’un Hasankale (Pasinler) ilçesine bağlı Tımarlı köyü halkını köy meydanında toplarlar. Zaten savaş yılları olduğu için köyde kadın, çocuk ve yaşlılardan başka kimse bulunmamaktadır. Köyün […]

Güzeller Bezenif Toya Giderler Türküsünün Öyküsü (Murat Çobanoğlu Sesiyle)

Bu türkünün yazarının Aşık Hasta Hasan olduğu rivayet edilmektedir. Aşık Hasta Hasan’ın yaşadığı yer, Ahırkelek şehrinin Esbince reyonuna bağlı Levis kentidir. Azerbaycan ve Kafkasya kayıtlarına göre doğum yılı 1766, ölümü ise 1849 senesidir. Yani 18. yüzyılın 2. yarısıyla 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. Âşıklık geleneğine ve şiire küçük yaşlarda ilgi duymaya başlamıştır. Kısa sürede adını […]

Kars Elinin Maralı Türküsünün Hikayesi (Salih Şahin söylüyor)

Kars’ın Arpaçay ve Ardahan’ın Çıldır ilçesinin bazı köylerine Gürcistan’ın özellikle Borçalı bölgesinden Türk kökenli aileler yani Karapapak (Terekeme) türkleri göçmüşlerdir. Bu ailelerin bazıları sonradan Muş’un Bulanık ilçesi ve civar köylerine göçmüşlerdir. İran ile Rusya arasında süren toprak savaşları ve Türkmençay antlaşması (1828) bölgede bazı Türk köyleri göçe zorlandı. Okur- yazar oranı yüksek olan ve birbirleriyle […]