Erdal Öz

Yazar. 1935’te Yıldızeli’nde doğdu. Babası yargıçtı, sürekli yer değiştirdi. Bu nedenle ilk ve ortaokulu çeşitli yerlerde okudu. Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Burada okurken, arkadaşlarıyla “a dergisi”ni çıkardı. Öğrenimine ara verip Ankara’ya gitti. Altı yıl aradan sonra, Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Türk Dil Kurumu’nda, Sinematek Derneği Ankara şubesinde […]

Sedat Veyis Örnek

Yazar. 1927’de Zara’da (Sivas) doğdu. Ortaöğrenimini Sivas’ta yaptı. Ankara İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Almanya’da Tubingen Üniversitesi’nde, dinler tarihi ve budunbilim (etnoloji) alanlarında çalışarak uzmanlaştı. Dönüşünde, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne öğretim üyesi oldu. Profesör olarak çalışırken, 1980’de öldü. Örnek, edebiyata hikayeler yazarak (1946, Sivas’ta Hakikat Gazetesi) girdi. Çeşitli dergilerde (Varlık, Değişim, Su, Türk Dili vb) hikayeleri […]

Aras Ören

Şair ve yazar. 1939’da İstanbul’da doğdu. Ortaöğreniminden sonra, İstanbul’daki özel tiyatrolarda, bir süre oyunculuk ve dramaturgluk yaptı. Daha sonra Almanya’ya giderek Berlin’e yerleşti. Önceleri çeşitli işlerde çalıştı. Sonra yaşamını yazarlıkla sağlamaya başladı. Ören Aras, Almanya’ya yerleştikten sonra, oradaki işçilerimizin yaşamlarını; yeni çevreye uyum sağlamak için verdikleri savaşımları; dışlanmanın ve küçük görülmenin acılarını; gurbet duygularını; yurt […]

Vasıf Öngören

Yazar. 1938’de Tavşanlı’da doğdu. Kütahya Lisesi’ni bitirdi. Bir süre İstanbul Fen Fakültesi jeofizik bölümünde okudu. Almanya’ya giderek tiyatro öğrenimi gördü. Dönüşünde, İstanbul ve Ankara’da oyunculuk yaptı. Ankara Birliği Tiyatrosu’nu kurdu. Son yıllarda, tiyatro çalışmalarını Avrupa’da sürdürdü. 15 Mayıs 1984’te Hollanda’nın Amsterdam kentinde öldü. Öngören, Alman yazarı Brecht’in (1895-1956) geliştirdiği “eşik tiyatro” anlayışının ülkemizdeki temsilcisi olarak […]

Mehmet Önder

Yazar. 1926’da Çumra’da doğdu. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi. Konya Mevlana Müzesi Müdürlüğü, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür Müsteşarlığı, Başbakanlık Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2004 yılı Ağustos ayında Konya’da vefat etti. Önder, edebiyata, lisede öğrenciyken şiirler yazarak girdi. Daha sonra çeşitli dergilerde (Çığır, Türk Folklor Araştırmaları, İstanbul Şadırvan, Çınaraltı, Çağrı, Hisar vb.) yer […]

Faik Munis Ozansoy

Şair ve yazar. 1911’de Midilli’de doğdu. Şair Faik Ali Ozansoy’un oğludur. İlköğrenimini, İstanbul’da bir Fransız okulunda yaptı. Galatasaray Lisesi’ni, Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. İş Bankası’nda; İktisat ve Ticaret Bakanlığı’nda (müdür yardımcısı, şirketler müdürü, müfettiş, teftiş Heyeti Başkanlığı, Dış Ticaret Dairesi Başkanı, müsteşar); Yüksek Murakebe Heyeti’nde; Başbakanlıkta (müşavir) çalıştı. Basın Yayın Turizm Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Genel […]

Halit Fahri Ozansoy

Şair ve yazar. 1891’de İstanbul’da doğdu. Doktor Mehmet Fahri Paşa’nın oğlu. Galatasaray Sultanisi’nden (lisesinden) ayrıldı. Açılan bir sınavı kazanıp öğretmen oldu. Kayseri, Muğla, Konya ve İstanbul liselerinde (1916-1956) felsefe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. Ayrıca “Nedim” dergisini (17 sayı) çıkardı (1919) ve  “Serveti Fünun”u (1926-1947) yönetti. Emekli olduktan sonraki yıllarını (1965-1971) tiyatro eleştirileri, söyleşiler ve anılarını […]

Anna Hazare Kimdir?

Hintli bir sosyal aktivist ve Hindistan’da yolsuzluklara karşı direnen insan hakları savuncusu emekli bir askerdir. 15 Haziran 1937 yılında Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde Ahmednagar şehrinin yakınlarındaki küçük bir köy olan Bhingar’da dünyaya geldi. Asıl adı Kisan Baburao Hazae’dir.  1960’larda Hint Ordusuna katıldı ve 15 sene boyunca bir asker olarak ülkede görev aldı. “Mahatma Gandhi”nin, şiddet içermeyen […]

Cüneyt Arkın

Türk Sinema sanatçısı, yapımcı ve yönetmen. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 yılında, Eskişehir’in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Sinemada canlandırdığı “Malkoçoğlu” karakteri kendisine lakap olarak atfedilmiştir. Babası Kurtuluş Savaşı’na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur’dur . Aslen Nogaydır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi’nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Memleketi […]

Abdurehim Heyit

Kırgız şarkıcı ve müzisyen. 1964 yılında Kashgar’da dünyaya geldi. Duthar çalmaya istek ve arzusu onu kısa vakitte bilinen bir sanatçı haline gelmesini sağladı. Uygur dutarı ile (ananesel zun saplı ve iki telli saz) çok sayıda sevilen şarkı besteleyerek çaldı ve ülkenin en ünlü virtüöz sanatçılarından biri oldu. Çok sayıdaki uygur şarkılarının da bestecisidir. Kashgar’ın Artuş […]

Rauf Mutluay

Yazar. 1925’te Eskişehir’de doğdu. İlkokulu Kütahya’da okudu. İstanbul Erkek Lisesi’ni (1942), Yüksek Öğretmen Okulu’nun Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü (1947) bitirdi. Antalya, Kastamonu, Edirne liselerinde ve İstanbul Fatih Kız Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. Atatürk Lisesi’nde çalışırken emekli (1974) oldu. İstanbul’da Görsel Yayınları’nda çalıştı. 14.05.1995’te İstanbul’da öldü. Mutluay, günümüz eleştiri ve deneme yazarlarındandır. Yazı yaşamına, […]

Musahipzade Celal

Oyun yazarı. 19 Ağustos 1868’de İstanbul’da doğdu. Tophane Feyziye Rüştiyesi’ni (ortaokul), Numune-i Terakki İdadisi’ni (lise) bitirdikten sonra Babıali Tercüme Odası’na memur olarak (1889) girdi. Bu arada, bir süre Mekteb-i Hukuk’a devam etti. Memurluğunu Maliye’de ve Evkaf Müzesi’nde sürdürdü. Uzunca bir memurluktan sonra ayrılıp tiyatro yazarlığına (1927) başladı. İstanbul Şehir Tiyatrolarına yeniden memurluğa (1935) döndü; kitapta […]