Fevziye Abdullah Tansel

Yazar. 1912 yılında Elazığ’da doğdu. İstanbul Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Konya Kız Öğretmen Okulu, Ankara Atatürk Lisesi, Gazi Eğitim Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi’nde (Ankara) edebiyat öğretmenliği yaptı. 1990’da Ankara’da öldü. Fevziye Abdullah Tansel, edebiyata şiirle (1931) girdi. Daha sonra şiiri bırakıp edebiyat tarihi araştırmalarına yöneldi. Bilimsel dergilerde çıkan incelemeleriyle tanındı. “Özellikle Tanzimat sonrası Türk Edebiyatını konu edinen […]

Murat Uyurkulak

Romancı, araştırmacı. Murat Uyurkulak 1972 yılında Aydın’da doğdu. İstanbul’a yerleşerek garsonluk, çevirmenlik, gazetecilik ve yayıncılık işlerinde çalıştı. Tol (2002) adlı romanı kendisi tarafından tiyatroya uyarlanarak, Mahir Günşiray yönetmenliğinde 2005 yılından itibaren İstanbul başta olmak üzere çok sayıda şehirdeki devlet tiyatroları ve özel tiyatrolarda sahnelendi. Ekonomiyle ilgili kitapları da vardır. “60’lardan 68’e ve daha önemlisi 12 […]

Murat Tuncel

Yazar. Murat Tuncel, 2 Kasım 1952 tarihinde Kars’ın Hanak ilçesi doğdu. Balıkçılar İlkokulu, Artvin Öğretmen Okulu (1971), İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü (1979) mezunu. Sivas, Kocaeli, İstanbul ve Kastamonu’da ilk ve orta dereceli okullarda öğretmenlik (1971-84) yaptı. 1984 yılında öğretmenlikten ayrılarak Günaydın gazetesinde muhabir ve düzeltmen olarak gazetecilik (1984-89) yaptıktan sonra Hollanda’ya göç etti. […]

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Şair ve yazar. Hamdullah Suphi Tanrıöver, 1885 yılında İstanbul’da Aksaray’da, Horhor’daki Abdüllatif Suphi Paşa Konağı’nda dünyaya geldi. Babası Maarif Nazırlarından Abdüllatif Suphi Paşa, annesi ise Ülfet Hanım’dır. Çok küçük yaşta yetim kaldı. İlk tahsilini Kısıklı, Altunizade ve Numune-i Terakki mekteplerinde yapan Tanrıöver, 2. Abdülhamit’in iradesiyle parasız ve yatılı olarak orta tahsilini Galatasaray Lisesi’nde tamamlar. 1905 […]

Ahmet Hamdi Tanpınar

Şair ve Yazar. Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901’de İstanbul’da doğdu. Kadı Hüseyin Fikri Efendi’nin oğlu. Çocukluğu, kadı (yargıç) olan babasının görevi nedeniyle çeşitli yerlerde geçti. Baytar Mektebi’ni bırakarak girdiği Darülfünun-ı Osmani’nin (Bugünkü İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi’nden 1923’te mezun oldu. Erzurum, Konya, Ankara liselerinde; Gazi Terbiye Enstitüsü’nde (Gazi Eğitim Enstitüsü) edebiyat öğretmenliği yaptı. 1933’ten sonra […]

Haldun Taner

Yazar. Haldun Taner,  1915’te İstanbul’da doğdu. Babası Prof. Ahmet Selahattin’in ölümü (1920) üzerine devletçe yetiştirildi. Galatasaray Lisesi’ni bitirince (1935) Almanya’ya gönderildi.  Heidelberg Üniversitesi’nde İktisat öğrenimi yaparken hastalandı; dönmek zorunda kaldı. İyileşince İstanbul Edebiyat Fakültesi’nin Alınan Dili ve Edebiyatı bölümünü (1950) bitirdi. Aynı fakültede tiyatro tarihi dersleri verdi. Viyana’ya gitti; Max Reinhard Tiyatro Enstitüsü’nde öğrenim gördü. […]

Ercüment Ekrem Talu

Yazar. 1888’de İstanbul’da doğdu. Yazar Recaizade Mahmut Ekrem’in oğludur. Galatasaray Sultanisi’nden (lisesinden) sonra, Paris’e giderek Siyasal Bilgiler Okulu’nda okudu. Dönüşünde Düyun-u Umumiye’de (1907), Meclis-i Ayan’da (1908) çevirmenlik yaptı. Daha sonra Babıali’de teşrifat (protokol) memurluğuna atandı. Matbuat Umum Müdürü iken, İstanbul’daki işgal kuvvetlerince tutuklanıp hapse (1919) atıldı. Cumhuriyet’ten sonra üç kez aynı göreve (1927 – 1931) […]

Bekir Yıldız

Yazar. 1933 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Bir polis memurunun oğludur. Çocukluğu değişik yerlerde (Van, Kastamonu, Nizip, Adana) geçti. İstanbul Erkek Sanat Enstitüsü’nü (1953) ve Matbaacılık Okulu’nu (1954) bitirdi. Bir süre basımevlerinde çalıştı. İşçi olarak Almanya’ya gitti; montörlük ve dizgicilik, (1962-1966) yaptı. Dönüşünde kurduğu Asya Matbaası’nda çalıştı. Kitaplarının tutulması üzerine kendini tümüyle yazarlığa verdi. 08.08. 1998 yılında […]

Afif Yesari

Yazar. Afif Yesari 1922 yılında İstanbul’da doğdu. Yazar Mahmut Yesari’nin oğludur. İlkokuldan sonra okumadı; kendi kendini yetiştirdi. Aktörlük, senaryo yazarlığı yaptı. Yaşamını kazanmak için, takma adla (Muzaffer Ulukaya) 200’e yakın magazin ve polis romanı yazdı. 23.08.1989 yılında İstanbul’da öldü. Afif Yesari, oyun yazarlığı ile bilinir. Edebiyata önce hikayeler yazarak girmiş, daha sonra “düşünce tiyatrosu” adını […]

Mahmut Yesari

Yazar. Mahmut Yesari 1895 yılında İstanbul’da doğdu. Burhan-ı Terakki İlkokulu’nda, İstanbul Sultanisi’nde (lisesinde) okudu. Sanayi-i Nefise’de (Güzel Sanatlar Akademisi) öğrenciyken askere alındı. Çanakkale Savaşlarında bulundu. Savaşın bitiminde İstanbul’a dönerek gazeteci oldu. “Diken” dergisinde karikatürler çizdi. Daha sonra tiyatro eleştirileri yazdı. Reşat Nuri Güntekin ile “Kelebek” adlı gülmece (mizah) dergisini (1924) çıkardı. Yaşamını çeşitli gazete ve […]

Mehmet Behçet Yazar

Şair ve yazar. 1890’da Halep’te (Suriye) doğdu. Bir memurun oğludur. İlkokulu Halep’te, orta ve liseyi Selanik’te okudu. Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Beyrut Sultanisi’nde (Lübnan) edebiyat öğretmenliği, Darülfeytam’da (yetimler yurdu) müdürlük yaptı. Daha sonra öğretmenlikten ayrılarak Ankara’ya geldi. Matbuat Umum Müdürlüğü’nde çalıştı. Yeniden Kastamonu Lisesi Müdürlüğü’ne atandı. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi oldu. Bundan sonraki görevleri, İstanbul’da Üsküdar […]

Özdemir İnce

Gazeteci, şair ve yazar. Özdemir İnce, 1956’da Mersin Lisesi’nden mezun oldu. 1960’ta Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü’nü bitirdi. Bir yıl Sandıklı Ortaokulu’nda öğretmenlik yaptıktan sonra Yedeksubaylık hizmetini İzmir-Bornova 57.Er Eğitim Tuğayı’nda yaptı. Aydın Lisesi’nde öğretmenlik yaparken Fransız hükümetinin açtığı sınavı kazanarak 1965-1966 yıllarında Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde çağdaş Fransız edebiyatı ve fonetik okudu. Yurda dönüşünde Aydın […]

Hilmi Yavuz

Şair ve yazar. 1936’da İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi’nden sonra, bir süre İstanbul Hukuk Fakültesi’nde okudu. Öğrenimini yarıda bırakarak gazeteci oldu; Vatan ve Cumhuriyet’te sekreter, muhabir, yazar olarak çalıştı. İngiltere’ye (1964) gitti. B.B.C.’nin Türkçe yayın kolunda görev aldı. Londra Üniversitesi’nde felsefe öğrenimi yaptı. Dönüşünde Meydan Larousse Anskilopedisi’nin yazı kurulunda ve Varlık Yayınları’nda, Gelişim Yayınları’nda, Mimar […]

Mehmet Akif Kireççi

Araştırmacı, yazar, şair, akademisyen. Mehmet Akif İnan 1967 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. Ankara Üniversitesi DTCF Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Bir üniversitede araştırma görevlisiyken ABD’ye gitti. Doktora derecesini ABD’de Pensilvanya Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü’nden aldı. Aynı üniversitede dersler vermiş olan Kireçci, Stevens Teknoloji Enstitüsü’nde de öğretim üyesi […]

Mehmet Akif İnan

Şair, yazar, araştırmacı, öğretmen.  Mehmet Akif İnan, 12 Temmuz 1940 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 1952 yılında İlkokulu bitiɾdi. 1958’de Uɾfa Lisesi’nden Maɾaş Lisesi’ne süɾgün göndeɾildi. Aynı yıl biɾ gɾup aɾkadaşıyla Deɾya Gazetesi’ni çıkaɾdı. Biɾ yıl sonɾa Maɾaş Lisesi’nden mezun oldu ve ilk konfeɾansını Uɾfalı Şaiɾleɾ üzeɾine veɾdi. Aynı yıl içinde Dil ve Taɾih Coğɾafya Fakültesi Tüɾk […]

Hasan Polatkan

Siyasetçi, devlet adamı. Hasan Polatkan, 1915 yılında Eskişehir‘de doğmuştur. Kırım Tatarı kökenlidir. Babası, küçük bir bakkal dükkânını çalıştıran Abdulbahri Bey, annesi Gülsüm Hanım’dır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir‘de bitirdikten sonra 1933 yılında üniversiteyi okumak için Ankara‘ya geldi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde okudu, 1936 yılında mezun oldu. Üniversiteden mezun olunca T.C. Ziraat Bankası‘na müfettiş […]

Rıfat Serdaroğlu

Köşe yazarı, siyaset adamı. 1948 yılında İzmir Bergama’da doğan Rıfat Serdaroğlu Kemal Serdaroğlu’nun oğludur. İzmir Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Adalet Partisi Bergama İlçe Başkanlığı yaptı. 1977 yılında Bergama belediye başkanlığı görevlerinde bulundu. 1984 yılında DYP İzmir il teşkilatının kurucuları arasında yer aldı ve 1985’te ilk kongrede il başkanı […]

Gökhan Çapoğlu

İktisat Profesörü, akademisyen, siyaset adamı. 1956 yılında Diyarbakır’da doğdu. Annesi Gülser hanım, babası Hüseyin bey’dir. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Akademik kariyerini yükselterek Doçent ve Profesör unvanlarını aldı. Bir süre Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti (DSP) […]

Ekrem İmamoğlu

Siyaset Adamı. Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol […]

Ayfer Yılmaz

Türk, siyasetçi. Ayfer Yılmaz, 1956 senesinde Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcılığı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı, Dünya Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Türkiye […]