Karapapak Türkleri’nin Yurtları

Karapapak Türklerinin Yurtları Karapapak Türkleri, Azerbaycan’ın “Kazak-Şemşeddin” bölgesinin Kazak, Ahıstafa şehir ve 50’den fazla köyünde, Şemkir ve çevre köylerinde; Gürcistan’ın Borçalı bölgesinin iki yüzden fazla köyünde, Tiflis’in birkaç mahallesinde. İran’ın […]

Karapapak Türkleri

Karapapak Türkleri Genel kabule göre Karapapaklar, siyah kuzu derisinden papak/kalpak giydikleri için bu ad ile anılmışlardır. “Karakalpak”, “Karapapak” veya “Karabörklü” isimleri aynı anlama gelmektedir. Karapapakların bir kısmına “Terekeme” de denilmektedir. […]

Kızıl Elma Nedir

Kızıl Elma Nedir? Kızılelma, “üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşlerdir.” Kavramı daha da sadeleştirecek olursak; “Türk milletinin ülkü birlikteliğinin sembolleşmiş halidir diyebiliriz”. Sembolik kavram olarak; […]

Türk Destanları

Türk Destanları Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. Türk edebiyat geleneği içinde “destan” terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. Eski […]