Ercüment Behzat Lav

Şair. 15 Kasım 1903’te İstanbul’da doğdu. Bir subayın oğludur. İlköğrenimine Bingazi’de (Libya) Cizvit Anaokulu’nda başladı. İstanbul Kumkapı Fransız Okulu’nu ve İstanbul Sultanisi’ni (lisesini) bitirdi. Darülbedayi’ye (İstanbul Belediye Tiyatrosu) aktör olarak […]