Ercüment Behzat Lav

Ercüment Behzat Lav Şair ve yazar. Ercümend Behzad Lav, 15 Kasım 1903’te İstanbul’da doğdu. Bir subayın oğludur. İlköğrenimine Bingazi’de (Libya) Cizvit Anaokulu’nda başladı. İstanbul Kumkapı Fransız Okulu’nu ve İstanbul Sultanisi’ni […]