Abdal Musa

Halk şairi. 15. yüzyılda yaşamıştır. Yaşamı hakkında kesin bilgiler yok. Bektaşi söylencelerine göre Hacıbektaş’ın amcası Haydar Ata’nın oğlu Hasan Gazi’nin oğludur. Başka bir söylenceye göre Orta Asya’dan gelmiştir; Ahmet Yesevi’nin öğrencilerindendir. Aşık Paşazade tarihine göre Bursa’nın fethine katılmıştır. Elmalı’da adını taşıyan bir tekke vardır. Öğrencisi Kaygusuz Abdal’ın şiirlerinde, Elmalı çevresindeki adlarının sık sık geçmesi, Abdal […]