Abdal Musa

Halk şairi. 15. yüzyılda yaşamıştır. Yaşamı hakkında kesin bilgiler yok. Bektaşi söylencelerine göre Hacıbektaş’ın amcası Haydar Ata’nın oğlu Hasan Gazi’nin oğludur. Başka bir söylenceye göre Orta Asya’dan gelmiştir; Ahmet Yesevi’nin […]