Abdullah Cevdet

Şair ve Yazar. 1869’da Malatya Arapkir’de doğdu. İlköğrenimini Arapkir’de yaptı. 15 yaşında İstanbul’a gelerek Kuleli idadisi’ni (Askeri Lise) ve Askeri Tıbbiyeyi bitirdi; Yüzbaşı rütbesiyle doktor oldu. Merkezi Selanik’te bulunan gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kuruluşunda bulundu. Bu nedenle Trablusgarp’a (bugün Libya’da ) sürüldü. Orada iki yıla yakın çalıştıktan sonra Avrupa’ya kaçtı. İsviçre’nin Cenevre kentinde bazı […]