Adele Romatizması -2

Tıp dünyasında “fibromiyalji” olarak geçen adale romatizması, en çok gözlemlenen romatizma türlerinden birisidir. İlk etapta adale romatizması belirtileri kişiyi aşırı derecede rahatsız edici boyutta olmaz ancak adale romatizması tedavisi gerçekleştirilmeyecek olursa çekilmez ağrılar oluşur. Yaşanan bu durum kişinin yaşam kalitesini düşüreceği gibi sosyal yaşamında da kopuklukların meydana gelmesine neden olur. Adale romatizması belirtileri mevcut vakalarda […]