Adele Romatizması -2

Tıp dünyasında “fibromiyalji” olarak geçen adale romatizması, en çok gözlemlenen romatizma türlerinden birisidir. İlk etapta adale romatizması belirtileri kişiyi aşırı derecede rahatsız edici boyutta olmaz ancak adale romatizması tedavisi gerçekleştirilmeyecek […]