Ahmed Yesevi (1093- 1166)

Ahmed Yesevi, islamiyet’in Türkler arasında yayılmasında önemli bir rol oynamış olan, büyük alim ve sufilerden; Türk illerinin manevi hayatında, asırlar boyu etkili olmuş tasavvuf yıldızlarımızdan biri, hatta ilkidir. “Pir-i Türkistan, Hace-i Türkistan” lakapları ile tanınır. Karahanlılar ve daha sonra bölgeye hakim olan Selçuklular devletinde yaşamış olan Ahmed Yesevi, bir din alimi ve tarikat kurucusudur; sufi […]