Ahmed Cevdet Paşa

Ahmed Cevdet Paşa, 1822 yılında Lofça / Bulgaristan’da dünyaya geldi. Babası, Lofça’nın ileri gelenlerinden Hacı İsmail Ağa’dır. Cevdet mahlasını şair Fehim Efendi’den aldı. Kasabanın ilk mektebini tamamladıktan sonra, müftü Ömer Efendi’den bazı medrese dersleri aldı. Eğitimini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi. Fatih Camii’ndeki medrese derslerine devam etti. İstanbul’da devam ettiği Murat Molla tekkesinde Arapça, Farsça, mantık, […]