Ahmed Cevdet Paşa

Yazar, hukukçu ve  tarihçi. Ahmed Cevdet Paşa, 1822 yılında Lofça / Bulgaristan’da dünyaya geldi. Babası, Lofça’nın ileri gelenlerinden Hacı İsmail Ağa’dır. Cevdet mahlasını şair Fehim Efendi’den aldı. Kasabanın ilk mektebini […]