Ahmet Hikmet Müftüoğlu

1870’de İstanbul’da doğdu. Eğitimine Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesinde başladı. 1888’de Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra Hariciyeci oldu. Konsolos katipliği ve konsolosluk yaptı, mesleğinde Hariciye Müsteşarlığına kadar yükseldi. Başlangıçta Osmanlıca ile, Türkçülük ve “Yeni Lisan” akımını benimsedikten sonra ise milli konularda ve sade bir dille yazdı. Ahmet Hikmet’in sanat anlayışı ikiye ayrılır 1)SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ Servet-i Fünun ilkelerini […]