Akciğer Kanseri

Akciğer Kanseri Nedir? Akciğerde başlayan kanserler iki ayrı tipe ayrılırlar: Küçük hücreli olmayan ve küçük hücreli akciğer kanseri. Bu kanserlerin birbirinden ayrımı, hücrelerin mikroskoptaki görüntülerine göre yapılır. Her iki tip kanser de değişik şekillerde gelişip yayılır ve tedavi edilirler. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri Küçük hücreli akciğer kanserlerinde daha yaygındır ve genel olarak daha yavaş […]