Faik Ali Ozansoy

Faik Ali Ozansoy Şair. Faik Ali Ozansoy, 1876’da Diyarbakır’da doğdu. Süleyman Nazif’in kardeşi ve Sait Paşa’nın oğludur. İlk ve ortaöğrenimini orada yaptı. İstanbul’da Mekteb-i Mülkiye’yi (siyasal bilgiler okulu) bitirdi. Bursa’da […]